Bình Dương: Truyền giới Tỳ kheo, Sa-di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni

Chiều ngày 25/6/2022, các đàn giới thuộc Đại giới đàn Thiện An PL.2566 – DL.2022 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma na và Sa di Ni tại hai giới trường.

Buổi sáng, Ban Tổ chức đã long trọng khai mạc, tuyên luật sư khai đạo, chư giới tử được trở về các đàn giới để chính thức đăng đàn truyền giới Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo Ni tại Tổ đình Hội Khánh. Đàn giới chùa Bồ Đề Đạo Tràng giới sư truyền Thức xoa Ma na và Sa di Ni. Đúng theo chương trình sau khi truyền giới Tỳ kheo Ni, Giới sư Ni sẽ hướng dẫn giới tử trở về giới trường Tăng Tổ đình Hội Khánh  cầu pháp đúng theo truyền thống Luật nghi.