Những ý kiến đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo "nhìn lại 30 năm tiến về phía trước"

                 Nhân dịp chào mừng kỉ niệm 30 năm Ngày thành lập GHPGVN (7.11.1981 – 7.11.2011), Tỉnh hội PGBD đã tổ chức hội thảo với các chuyên đề bàn về các giải pháp xây dựng và phát triển PG nói chung và PGBD nói riêng.

ĐĐ. Thích Minh Vũ
               Đại đức Thích Minh Vũ, TX Thủ Dầu Một: GHPGVN với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”

Đức Bổn sư chúng ta dạy “Phật pháp là bất định pháp”. Lời dạy này đã được chư vị tiền bối PGVN qua nhiều thời đại ứng dụng nên tinh thần “Tùy duyên bất biến – Bất biến tùy duyên” đầy linh hoạt và cởi mở”.

Tiếp nối truyền thống ấy, GHPGVN ngày nay chọn phương châm hoạt động là “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Người đệ tử Phật chúng ta cần quán triệt thực tướng và ứng dụng của câu phương châm này để áp dụng vào công tác Phật sự của mình, trước hết nhằm khơi thông trở ngại nếu có, sau nữa là đem lại thành tựu viên mãn cho công cuộc hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh.

Ngay khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã khéo léo hóa độ hàng vua chúa để tạo điều kiện cho Tăng đoàn ngày càng tăng trưởng, đạo pháp ngày càng được lan xa. Chính vì được giai cấp Sát Đế Lợi ủng hộ mà công cuộc truyền bá PG thời bấy giờ mới được dễ dàng phát triển.

Mệnh đề “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” là một thực tế không thể chối cãi trong bối cảnh của GHPGVN ngày nay. Chọn mệnh đề trên đây làm câu phương châm cho GHPGVN là một việc làm đầy trí tuệ dựa trên tính “Bất biến tùy duyên – tùy duyên bất biến” của Đạo Phật VN vậy.

               Đại đức Thích Chí Tâm, huyện Phú Giáo: Những đóng góp của GHPGVN về văn hóa, xã hội

ĐĐ. Thích Chí Tâm
Thực tế cho thấy, GHPGVN trong thời gian 30 năm đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho nền văn hóa xã hội, hiện đại. Trong triển vọng phát triển chung của tôn giáo thế giới, PGVN cũng đồng hành hướng tới giải quyết những nhiệm vụ cơ bản đặt ra với con người hiện đại, đặc biệt ở bước đi tương đồng với những quốc gia lân bang cùng điều kiện và hoàn cảnh.

Đồng hành cùng lịch sử dân tộc, PGVN đã xác lập nên truyền thống văn hóa thực sự giàu bản sắc. Đến ngày nay, diện mạo và tầm vốc văn hóa của Phật học và PGVN đã được khẳng định và có vị trí vững chắc trong nền văn hóa xã hội. Một thời đại mới đang mở ra cùng với những thách thức hội nhập và phát triển, lợi ích cá nhân và cộng đồng, phẩm chất vị tha và cạnh tranh thị trường đòi hỏi sự năng động của tinh thần PG, yêu cầu phát huy và dung hợp những giá trị nhân bản bền vững của văn hóa PGVN trong nền văn hóa xã hội hiện đại.

Tất cả những đổi thay đó cũng chỉ là sự tùy duyên để PG hôm nay hoằng dương phổ độ chúng sinh nhiều hơn, cập nhật hơn với đời sống, vừa là một bộ phận thành tố văn hóa xã hội và cũng chính là một giá trị văn hóa nhân loại, có khả năng tác động trở lại mọi mặt hoạt động đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và tham vọng mở đường giải thoát cho biết bao những thách thức, vấn nạn đang đặt ra trong thời hội nhập.

                    Đại đức Thích Hải Nghiêm, huyện Bến Cát: Nhu cầu và giải pháp truyền bá Phật pháp đến vùng sâu vùng xa của Tổ quốc

ĐĐ. Thích Hải Nghiêm
Nhắc đến vùng sâu vùng xa của Tổ quốc chắc chúng ta ai cũng không khỏi quặn thắt lòng bởi những khó khăn, lạc hậu, thiếu thốn, nghèo nàn, thiếu ánh sáng văn minh hiện đại về ý thức vệ sinh môi trường. Khi mà những điều kiện trên vẫn còn là một thứ xa xỉ thì hy vọng gì về một đời sống tâm linh mang hình bóng chánh pháp của Phật?

Nói như vậy để khơi gợi Bi nguyện, Bi tâm của hoằng pháp viên hãy phát bồ đề nguyện hoằng truyền đến những vùng còn thiếu thốn. Để thực hiện mục đích đưa đạo vào đời đến với vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc, đòi hỏi những hành giả phải có tâm tư hoằng pháp rộng lớm, hạnh nguyện vị tha vô ngại, bồ đề nguyện thường trực và đặc biệt là tâm nguyện dấn thân không nề hà khổ sở, không từ lao nhọc và mạng sống như Tôn giả Phú Lâu Na thời Đức Phật còn tại thế thì PG mới được truyền bá rộng khắp.

Từ khi Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp tại vườn Lộc Uyển, mở đầu cho công cuộc hoằng pháp độ sanh, Đức Phật đã khuyến dạy các vị đệ tử: “Hãy ra đi, các Tỳ Kheo, đem lại sự tốt đẹp cho nhiều người. Vì lòng từ bi hãy đem lại sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên và nhân loại. Mỗi người hãy đi một ngã. Này hỡi các Tỳ Kheo, hãy hoằng dương giáo pháp, toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, toàn hảo cả hai, từ nghĩa lý và văn tự”.

Bức thông điệp đó vẫn còn vang vọng đến ngày hôm nay và sẽ còn mãi mãi nếu lực lượng hoằng pháp viên biết vận dụng những điều kiện trên.

                      Ni sư TN Pháp Như, Ni giới Bình Dương: tổ chức cơ cấu nhân sự GHPGVN

               
NS Pháp Như
Muốn những Phật sự của GH trong thời gian tới phát triển, hội nhập phù hợp với thời đại và thế giới. PGVN về cơ cấu tổ chức cần có những tư duy mới, con người mới, năng lực và điều kiện nhất định.

Về tổ chức nhân sự cần phải kế thừa hợp lý. Có nghĩa là phải thực hiện đúng theo tinh thần của Hiến chương GH đề ra, tuân thủ các nội quy, suy cử suy tôn đúng chánh pháp. Sự kế thừa đúng theo luật định, không nên vì một yếu tố khách quan nào, làm giảm mất đi năng lực nội tại và tinh thần đoàn kết Tăng Ni. Bên cạnh đó việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo cần được chú trọng. Trẻ hóa lãnh đạo có 2 nghĩa: trẻ hóa về mặt tư tưởng và trẻ hóa về con người.

Trẻ hóa về mặt tư tưởng có nghĩa là luôn luôn năng động sáng tạo để phù hợp tầng lớp Tăng Ni hiện tại, để cùng hòa nhịp trong xã hội đang phát triển đương thời. Trẻ hóa hàng ngũ lãnh đạo, chính là thể hiện sự quan tâm của GH đối với thế hệ trẻ, Tăng Ni trẻ có đạo đức, có uy tín, năng lực, từng bước cơ cấu vào GH các cấp, để tránh những trường hợp một vị kiêm nhiệm nhiều chức vụ của một thành viên GH, sẽ làm cho công việc Phật sự giảm bớt năng lực hiệu quả.

                    Sư cô TN An Hương, TX Dĩ An: GHPGVN chuyển mình trong thời đại mới

             
SC An Hương
30 năm ngần ấy thời gian, GHPGVN đã là sự kế thừa truyền thống lịch sử 2000 năm và được tôi luyện qua những thử thách, gian khổ cùng dân tộc. Hiện nay, nền kinh tế phát triển thì các thể chế sinh hoạt của xã hội cũng chuyển mình theo. Đời sống của từng cá nhân, gia đình, xã hội cũng có sự thay đổi lớn, thậm chí từ nhận thức cho đến cách suy nghĩ và hành động của con người cũng theo đó mà đổi thay. Với triết lý nhà Phật “Phật pháp bất ly thế gian giác” nên không thể không vạch ra cho mình, một sự chuyển mình bắt nhịp với thời đại.

Bao giờ cũng vậy, thực tiễn xã hội Việt Nam luôn đóng vai trò như là môi trường và tác lực trực tiếp cho sự chuyển mình của GHPGVN, bên cạnh bối cảnh quốc tế vĩ mô với những xu hướng toàn cầu hóa thông qua siêu lộ thông tin, đa cực hóa các vùng kinh tế thương mại hẳn sẽ là môi trường và tác lực gián tiếp đưa đến một chuyển mình bức thiết hướng đến hội nhập thế giới GHPGVN. Cho nên PG chuyển mình là điều kiện tất yếu của thời đại.

Sư cô TN Tâm Đoan, huyện Dầu Tiếng: Tính ưu việt của công cuộc thống nhất PGVN

SC Tâm Đoan
Trải qua 30 năm với 6 nhiệm kỳ, bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp với sự toàn tâm, toàn ý cũng không ngoài ý nguyện xây dựng vững mạnh ngôi nhà GHPGVN từ trung ương đến địa phương của các cấp GH, đã thực hiện rất nhiều Phật sự quan trọng và đạt được những thành quả to lớn đáng kể như việc lãnh đạo hướng dẫn Tăng, Ni, Phật tử VN và hải ngoại đạt được nhiều thành tựu ở mọi lãnh vực vì đạo vì đời, vì xương minh đạo pháp, vì trang nghiêm GH làm cho GH ngày càng vững mạnh trong lòng dân tộc và cùng toàn dân xây dựng tổ quốc ngày càng văn minh theo kịp đà phát triển của các cường quốc trên toàn cầu. Điều này có thể thấy được tính ưu việt của công cuộc thống nhất PG cả nước.

TS Trần Hồng Liên: Tỉnh hội PGBD 28 năm hình thành và phát triển

TS Hồng Liên
Qua 28 năm hình thành và phát triển, Tỉnh hội PGBD đã xây dựng được một tổ chức tương đối chặt chẽ trên một số lĩnh vực quan trọng. Thời gian tới, với một số giải pháp đề xuất, hy vọng Tỉnh hội sẽ tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch đề ra, cùng với việc xây dựng thêm một số hoạt động mới, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội đề ra, vì cuộc sống của người dân và để tiếp tục thực hiện phương châm của Nhà nước là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

 

                                                                                                                                DIỆU QUANG (ghi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác:
Trang ( 1/26) : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Trang cuối]
   Phật sự trong tỉnh
Bình Dương: Chư Tăng Ni hành giả an cư trang nghiêm bố tát, thính giới định kỳ

Sáng ngày 20/7/2020 (nhằm ngày 30/5 năm Canh Tý), toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm bố tát, thính giới tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) để cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp.

Bình Dương: Chư Tăng Ni trang nghiêm lễ bố tát, tụng giới mùa an cư PL.2564

Sáng ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5 năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã vân tập về trụ sở Ban Trị sự - Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, để cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Đây là một hoạt động được tổ chức định kỳ nửa tháng một lần trong mùa An cư.

Bình Dương: Lễ Bố tát đầu mùa an cư tại chùa Hội Khánh

Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người tu. Mùa An cư Kiết hạ (ACKH) là thời điểm để Tăng Ni thúc liễm ba nghiệp, trau dồi giới đức. Trên tinh thần đó, sáng ngày 20/6/2020 (nhằm ngày 29/4 nhuận năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã vân tập về trụ sở BTS - Trung tâm văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và hôm nay là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2564- DL.2020.

Bình Dương: Khai mạc Hội thảo Khoa học “Lịch sử hình thành Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc"

Nhằm ghi nhận, tôn vinh và tri ân những bậc tiền bối hữu công một thời đã gầy dựng nên Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và đã có những cống hiến thiết thực, hiệu quả cho Đạo pháp và Dân tộc, với mong muốn làm đẹp thêm những giá trị lịch sử về nguồn cội của Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, vị trí cũng như vai trò của Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Đồng thời, nhằm giúp cho các thế hệ hậu học hiểu biết thêm về một số tổ chức Phật giáo yêu nước và tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu có được những thông tin hữu ích trong quá trình nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại. Trên tinh thần đó, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp với Hệ phái Phật giáo ...

Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tác pháp An cư Kiết hạ Pl. 2564

Thể theo truyền thống Phật giáo từ khi Phật còn tại thế, các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni lại vân tập về các trú xứ trong ba tháng mùa mưa để tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi Giới – Định - Tuệ. Sáng ngày 7/6/2020 (nhằm 16/4 nhuận năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã cử hành lễ tác pháp khai khóa An cư Kiết hạ PL.2564- DL.2020 cho hơn 700 hành giả an cư trong toàn tỉnh tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn - chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), dưới sự quang lâm chúng minh của HT.Thích Huệ Thông, HT.Thích Tâm Từ - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Họp đúc kết công tác chuẩn bị cho Hội thảo Khoa học Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc

Chiều ngày 04/6/2020 (nhằm ngày 13/04 nhuận năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ban Tổ chức họp đúc kết công tác chuẩn bị cho Hội thảo Khoa học Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, dưới sự chủ trì của HT.Thích Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp thường kỳ

Sáng ngày 25/5/2020 (nhằm ngày 3/04 nhuận năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tiến hành phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của HT.Thích Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020

Đại lễ Phật Đản là dịp để khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật, sự đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của tỉnh Bình Dương nói riêng. Đồng thời, đây cũng là dịp mà tất cả những người con Phật trên khắp hành tinh đều hân hoan kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Bình Dương: Nghĩa tình “cây ATM gạo” cùng người dân vượt qua khó khăn mùa dịch

Trước tình hình cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Chiều ngày 22/4/2020, “cây ATM gạo” tình thương được bố trí tại Trung tâm tượng Phật Niết bàn – chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chính thức được vận hành, phần nào giúp người dân lao động nghèo bớt nỗi lo toan, có thêm những bữa cơm ấm cúng cùng gia đình.

Bình Dương: Những phần quà yêu thương giúp đỡ người nghèo vượt qua mùa dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhà nước về việc “chống dịch như chống giặc” và thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cả nước chung tay, góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>