PG TX Dĩ An: Phát huy thành tựu, hướng đến sự phát triển trên nhiều phương diện

TT Thích Nhất Chí - Chánh đại diện PG TX Dĩ An

Sau hơn 10 năm tách huyện Dĩ An, từ huyện Thuận An, đến nay đã là thị xã (TX) Dĩ An, Phật giáo (PG) luôn đồng hành cùng với mọi chặng đường phát triển của địa phương. Nhất là trong nhiệm kỳ qua (2006 – 2011), PG TX Dĩ An đã có những nét chuyển biến hết sức khả quan ở nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt các hoạt động từ thiện xã hội tạo được nhiều dấu ấn, góp phần tích cực giúp đỡ những người còn nhiều khó khăn trong xã hội, hoằng truyền đạo pháp theo tinh thần ban vui cứu khổ, PG đồng hành với dân tộc, độc lập và XHCN, TT Thích Nhất Chí, Chánh đại diện PG TX Dĩ An cho biết.

 

Thượng tọa có thể nói một cách khái quát hơn về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua?

            TT: Đó chính là tinh thần “phụng sự đạo pháp và dân tộc” được lĩnh hội một cách sâu sắc trong tất cả các Tăng, Ni, Phật tử tín đồ. Nhờ đó, mọi công tác, hoạt động Phật sự 

đều hướng đến công cuộc truyền trì và hoằng dương chánh pháp. Các mặt hoạt động  hướng đến việc giáo dục con em gia đình Phật tử về nghĩa vụ đối với gia đình, người công dân đối với xã hội được chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua, đã xuất hiện nhiều hoạt động Phật sự tại các cơ sở tự viện, hướng đến việc phát huy nền văn hóa đạo đức truyền thống dân tộc. Những hoạt động Phật sự xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các hoạt động từ thiện xã hội thể hiện hạnh nguyện từ bi cứu khổ của người con Phật, có chiều hướng phát triển rõ nét trong nhiệm kỳ qua.

            Trong những thành quả chung đó, sinh hoạt Phật sự ở các cơ sở tự viện có thể đánh giá là như thế nào, thưa Thượng tọa?

            TT: PG TX Dĩ An có 37 tự viện thuộc 3 hệ phái Nam tông, Bắc tông và Khất sĩ. Số lượng Tăng, Ni là 162 vị (Tăng Ni Bắc Tông 140 vị, Tăng Ni Khất sĩ 20 vị, Tăng ni Nam Tông 2 vị). Trong đó hàng giáo phẩm Hòa thượng 2 vị, thượng tọa 4 vị, ni trưởng 1 vị, ni sư 8 vị, đại chúng 147 vị, với số lượng tín đồ đã quy y là 15.000 người, số lượng tín đồ lên chùa thắp hương không quy y khoảng 15.000 người. Như vậy tổng số lượng tín đồ quy y và không quy y khoảng 30.000 người.

Ban đại diện PG TX Dĩ An luôn tạo điều kiện và khuyến khích để các cơ sở tự viện thực hiện trùng tu, mở rộng khang trang ngôi chùa, cũng như mở các đạo tràng và dạy giáo lý cho những người mộ đạo, tạo thuận duyên cho Phật tử khắp nơi về sinh hoạt tu tập. Kết quả, nhiều chùa đã mở rộng đông lang, tây lang, giảng đường, thiền đường, đại hùng bửu điện, cổng tam quan, nhà trù, lập tượng đài Quán thế âm Bồ tát cao 22 mét (Chùa Châu Thới), tượng Phật A Di Đà cao 25 mét (Chùa Đức Hòa), Bồ tát lộ thiên 6 mét (Chùa An Linh cổ tự), 18 vị A La Hán lộ thiên (chùa Phước Sơn)…

Nhiều chùa đã rất tích cực trong việc hoằng truyền chánh pháp, hình thành nếp sinh hoạt PG tốt đẹp hướng dẫn tu tập cho các tín đồ Phật tử, có thể kể đến như đạo tràng Phật thất từ ngày mùng 1–8 hàng tháng, tại chùa Đức Hòa đã thu hút hơn 300 Phật tử về tham dự, khóa tu Phật thất chùa Tây Thiên, đạo tràng Bát Quan trai vào ngày chủ nhật hàng tuần và cuối thàng tại các chùa Phước Sơn, TX Ngọc An, chùa Tân Long, chùa Trung Bửu, chùa An Linh cổ tự, chùa Pháp Ấn…

            Những hoạt động đó đã góp phần như thế nào đối với đời sống của tín đồ Phật tử, thưa Thượng tọa?

            TT: Có thể nói rằng, PG là một tôn giáo luôn có ảnh hưởng tốt đẹp đến nếp sống và sinh hoạt của cộng đồng dân cư nói chung, và TX Dĩ An cũng diễn ra như vậy. Khi Phật tử đến quy y theo Phật, chúng tôi nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm hướng dẫn Phật tử tu tập, sinh hoạt để họ ngày càng hướng đến đời sống tâm linh chân chính, biết sống tốt đạo, đẹp đời, thực hiện đúng tinh thần những lời Phật dạy. Vì thế việc mở rộng đạo tràng, các khóa tu tập là có ý nghĩa hoằng truyền chánh pháp theo lối “mưa dầm thấm lâu” đã thực rèn luyện cho người Phật tử nếp sinh hoạt tốt đẹp, đoàn kết, chia sẻ, học hỏi nhau trong quá trình tu tập. Đó cũng có thể nói là sự nỗ lực của các cơ sở tự viện trong việc không ngừng hoàn thiện, làm tốt vai trò của một nơi sinh hoạt tâm linh gắn liền với truyền thống bao đời trong sinh hoạt của cộng đồng dân cư từ quá khứ đến hiện tại.

Thượng tọa có thể chia sẻ thêm đối với việc quản lý các cơ sở tự viện?

            TT: TX Dĩ An có 7 phường, vì thế việc quản lý hành chính cũng được chia thành 7 tổ, mỗi phường có một tổ. Nhờ đó, việc nắm bắt các hoạt động và công tác Phật sự khá thuận lợi và nhanh chóng. Qua đó, còn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu tu học của Tăng, Ni, tín đồ Phật tử ở các cơ sở tự viện để có sự hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời cho mọi tổ chức, sinh hoạt được đúng đắn, phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa PG và pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, hầu hết các Tăng, Ni, Phật tử đều tham gia tích cực với các hoạt động văn hóa từ cấp tỉnh đến địa phương như tham gia tổ chức các ngày lễ PG lớn trong năm, từ thiện xã hội, thắp nến tri ân… Thông qua đó, đời sống tinh thần của đồng bào Phật tử cũng ngày một nâng cao và hiểu đạo sâu sắc hơn.

            Một trong những hoạt động nổi bật của PG TX Dĩ An, đó là các hoạt động thiện nguyện, thưa Thượng tọa?

Chư tôn đức và Phật tử luôn tích cực với những hoạt động từ thiện xã hội

TT: Phát huy tinh thần “ban vui cứu khổ” của người con Phật, hàng năm BĐD Phật giáo TX Dĩ An đều khuyến tấn các Tăng, Ni, tự viện cũng như tín đồ Phật tử tham gia vào công tác từ thiện xã hội như cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt ở các tỉnh miền Trung, cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ hội người mù, hội người cao tuổi, các gia đình chính sách như thương binh liệt sĩ và những người có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp những ca mổ tim lên đến hàng tỷ đồng. Kết quả, nhiệm kỳ qua đã đóng góp 12 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện giúp đời, được xem là một trong những hoạt động hết sức nổi bật của PG TX Dĩ An. Đó là nhờ ở sự đoàn kết, hòa hợp, trên tinh thần “phụng đạo yêu nước” của toàn thể Tăng, Ni, Phật tử. Đó còn nhờ vào sự chỉ đạo sâu sắc và đóng góp tích cực của HT Thích Minh Thiện – UVHĐTSTW, Trưởng Ban trị sự Tỉnh hội PG Bình Dương, chứng minh tối cao BĐD PG TX. Dĩ An, tạo nên những thành tựu hết sức khả quan trong công tác Phật sự của TX Dĩ An.

            Để phát huy những thành quả hết sức quan trọng đó, phương hướng của nhiệm kỳ 2011-2011, PG TX Dĩ An sẽ tập trung những nội dung gì, thưa Thượng tọa?

            Trong 5 năm qua, PG TX Dĩ An luôn đồng hành cùng với nhân dân thị xã tiếp tục sự nghiệp đổi mới từng bước phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng… góp phần tô điểm tinh thần đoàn kết hòa hợp giữa đạo và đời keo sơn, gắn bó. Những thành quả đạt được là nhờ sự “thống nhất ý chí và hành động” trong tinh thần “đoàn kết, hòa hợp” của Tăng, Ni, Phật tử tại địa bàn TX. Dĩ An. Đó được xem là thành quả hết sức thuận lợi để Ban đại diện PG TX Dĩ An đề ra đường lối, phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới đạt được kết quả cao nhất, gắn với nhu cầu phát triển của thực tiễn và thời đại. Theo đó, BĐD PG TX. Dĩ An đã đề ra các phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2016, tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu như tăng cường củng cố Giáo hội, phụng sự Đạo pháp, động viên Tăng, Ni, Phật tử nghiêm túc thực hiện tinh thần hiến chương GHPGVN và nội quy Tăng sự và pháp luật của Nhà nước; triển khai tốt phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII của Tỉnh hội; hướng dẫn các cơ sở tự viện tổ chức trang nghiêm các buổi lễ PG lớn trong năm góp phần duy trì và phát triển truyền thống PG và nếp sinh hoạt Phật sự đối với cộng đồng Phật tử; tiếp tục phát huy tinh thần thiện nguyện, tham gia công tác từ thiện xã hội trong toàn thể Tăng, Ni và bản quy ước mà BĐD Thị hội PG Dĩ An đề ra. Bên cạnh đó, PG TX Dĩ An cũng sẽ khắc phục những thiếu sót trong nhiệm kỳ qua để việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đạt những thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Xin cảm ơn Thượng tọa và Chúc Đại hội PG TX Dĩ An nhiệm kỳ 2011-2016 thành tựu viên mãn!

DIỆU QUANG

 

 

 

 

Tin khác:
Trang ( 4/5) : [Trang đầu]... 1 | 2 | 3 | 4 | 5
   Thông Tin Phật Sự
     Thông báo
     Tin tức
     Danh sách
Bình Dương: Chư Tăng Ni hành giả an cư trang nghiêm bố tát, thính giới định kỳ

Sáng ngày 20/7/2020 (nhằm ngày 30/5 năm Canh Tý), toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã trang nghiêm bố tát, thính giới tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) để cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp.

Bình Dương: Chư Tăng Ni trang nghiêm lễ bố tát, tụng giới mùa an cư PL.2564

Sáng ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5 năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã vân tập về trụ sở Ban Trị sự - Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, để cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Đây là một hoạt động được tổ chức định kỳ nửa tháng một lần trong mùa An cư.

Bình Dương: Lễ Bố tát đầu mùa an cư tại chùa Hội Khánh

Truyền thống An cư Kiết hạ là mạng mạch của Tăng già, là thước đo phẩm hạnh của người tu. Mùa An cư Kiết hạ (ACKH) là thời điểm để Tăng Ni thúc liễm ba nghiệp, trau dồi giới đức. Trên tinh thần đó, sáng ngày 20/6/2020 (nhằm ngày 29/4 nhuận năm Canh Tý), chư Tôn đức Tăng Ni hành giả an cư thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương đã vân tập về trụ sở BTS - Trung tâm văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn (chùa Hội Khánh) phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cùng nhau bố tát, trùng tụng Giới bổn, nương Giới pháp để tấn tu đạo nghiệp. Và hôm nay là lần Bố tát đầu tiên mùa ACKH PL.2564- DL.2020.

Bình Dương: Khai mạc Hội thảo Khoa học “Lịch sử hình thành Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc"

Nhằm ghi nhận, tôn vinh và tri ân những bậc tiền bối hữu công một thời đã gầy dựng nên Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và đã có những cống hiến thiết thực, hiệu quả cho Đạo pháp và Dân tộc, với mong muốn làm đẹp thêm những giá trị lịch sử về nguồn cội của Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, vị trí cũng như vai trò của Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Đồng thời, nhằm giúp cho các thế hệ hậu học hiểu biết thêm về một số tổ chức Phật giáo yêu nước và tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu có được những thông tin hữu ích trong quá trình nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam thời cận hiện đại. Trên tinh thần đó, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp với Hệ phái Phật giáo ...

Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tác pháp An cư Kiết hạ Pl. 2564

Thể theo truyền thống Phật giáo từ khi Phật còn tại thế, các vị Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni lại vân tập về các trú xứ trong ba tháng mùa mưa để tu học, thúc liễm thân tâm trau dồi Giới – Định - Tuệ. Sáng ngày 7/6/2020 (nhằm 16/4 nhuận năm Canh Tý), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã cử hành lễ tác pháp khai khóa An cư Kiết hạ PL.2564- DL.2020 cho hơn 700 hành giả an cư trong toàn tỉnh tại Trung tâm Văn hóa tượng Phật nhập Niết Bàn - chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một), dưới sự quang lâm chúng minh của HT.Thích Huệ Thông, HT.Thích Tâm Từ - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Họp đúc kết công tác chuẩn bị cho Hội thảo Khoa học Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc

Chiều ngày 04/6/2020 (nhằm ngày 13/04 nhuận năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ban Tổ chức họp đúc kết công tác chuẩn bị cho Hội thảo Khoa học Phật giáo Cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, dưới sự chủ trì của HT.Thích Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp thường kỳ

Sáng ngày 25/5/2020 (nhằm ngày 3/04 nhuận năm Canh Tý), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Hội Khánh (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Dương đã tiến hành phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của HT.Thích Thích Huệ Thông - Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng II TƯGH, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2564 - DL.2020

Đại lễ Phật Đản là dịp để khẳng định sự trong sáng của giáo lý đạo Phật, sự đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của tỉnh Bình Dương nói riêng. Đồng thời, đây cũng là dịp mà tất cả những người con Phật trên khắp hành tinh đều hân hoan kính mừng ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.

Bình Dương: Nghĩa tình “cây ATM gạo” cùng người dân vượt qua khó khăn mùa dịch

Trước tình hình cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Chiều ngày 22/4/2020, “cây ATM gạo” tình thương được bố trí tại Trung tâm tượng Phật Niết bàn – chùa Hội Khánh (đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chính thức được vận hành, phần nào giúp người dân lao động nghèo bớt nỗi lo toan, có thêm những bữa cơm ấm cúng cùng gia đình.

Bình Dương: Những phần quà yêu thương giúp đỡ người nghèo vượt qua mùa dịch Covid-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, nhà nước về việc “chống dịch như chống giặc” và thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng cả nước chung tay, góp sức vào công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

van nghe chao mung hoi thao hoang phap 2011
Vững niềm tin Phật - Clip13
Xem thêm >>