Hòa thượng Thích Trí Quảng: thuyết pháp tại đạo tràng An cư kiết hạ Bình Dương

 Sáng nay (ngày 28-5), nhân kỳ bố tát An cư kiết hạ PL.2558, toàn thể Tăng chúng Bình Dương đã lắng nghe bài thuyết phái của Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Với trí tuệ bi mẫn, Hòa thượng đã truyền đạt kinh nghiệm hành trì tu học để được giải thoát. Theo đó, Hòa thượng nhấn mạnh đến tinh thần buông xả, sống trong đời mà phải ở ngoài đời để tâm không bị nhiễm lối sống của trần tục. Hòa thượng khuyến tấn, Tăng, Ni cẩn trọng thúc liểm thân tâm, “tập trung tu hành chứ không nên đi vào đời nếu chưa được tinh tấn; ngược lại đến khi tinh tấn giải thoát rồi mà không đi vào cuộc sống thì lại là sự lãng phí”…

Những lời giáo huấn của Hòa thượng là hành trang quý báu để người hành giả an cư tinh tấn, tiến bộ hơn trên con đường tu học.  

Hòa thượng Thích Trí Quảng, PCT HĐTS GHPGVN thuyết pháp với Tăng chúng
Tăng, Ni tri ân Hòa thượng
Quang cảnh buổi nghe pháp

DIỆU QUANG

Tin khác: