Nhiệm kỳ I

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ I
Nhiệm kỳ 1:
Đại hội tổ chức ngày 8/1/ 1983 tại Tổ đình Hội Khánh gồm Chư tôn đức Tăng ni dưới đây vào Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé.
1. Trưởng ban kiêm Ủy viên Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tấn.
2. Phó ban kiêm Ủy viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Tràng
3. Phó ban kiêm Ủy viên Hoằng pháp: Hòa thượng Thích Nguyên Thành.
4. Phó ban kiêm Ủy viên Tài chính: Ni sư Thích Nữ Chơn Định
5. Chánh thư ký kiêm Ủy viên Nghi lễ: Thượng tọa Thích Quảng Viên.
6. Phó thư ký kiêm Ủy viên giáo dục tăng ni- Ủy viên văn hóa: ĐĐ.Thích Minh Thiện.
7. Ủy viên Thủ quỹ kiêm HDNN Cư sĩ Phật tử: Ni cô TN Diệu Nghĩa.
8. Ủy viên : TT. Thích Thiện Căn
9. Ủy viên : ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
10. Ủy viên : ĐĐ. Thích Pháp Tảo
11. Ủy viên : ĐĐ. Thích Thới Thông
12. Ủy viên : Cư sĩ Minh Tâm
13. Ủy viên : Cư sĩ Tuệ Bát
14. Ủy viên : Cư sĩ Lê Văn Mậu
15. Ủy viên : Cư sĩ Phạm Đình Phùng

Thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sông Bé được công nhận tại Quyết định số 219/QĐ/VP2 ngày 7 tháng 02 năm 1983 do Hòa thượng Thích Trí Thủ Chủ tịch Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký.

Và Quyết định số 246/QĐ/UB ngày 13 tháng 4 năm 1983 về việc công nhận Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé do ông nguyễn Như Phong Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé ký.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO HUYỆN THỊ HỘI NHIỆM KỲ I
THỊ XÃ
NHIỆM KỲ 1: Tổ chức lễ ra mắt ngày 28. 8. 1984
– Chánh Đại diện : TT. Thích Thiện Căn
– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa
– Thư ký : Sư cô TN Diệu Nghĩa

HUYỆN THUẬN AN
NHIỆM KỲ 1: Ra mắt ngày 21. 11. 1984
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Minh Thiện
– Phó Đại diện : Sư cô TN Tắc Nhẫn
– Thư ký : ĐĐ. Thích Minh Thuấn

HUYỆN TÂN UYÊN
NHIỆM KỲ 1 : Ra mắt ngày 03. 4. 1985 tại chùa Long Ân.
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
– Phó Đại diện : Thầy Thiện Tường
– Thư ký : ĐĐ. Thích Huệ Thông

HUYỆN BẾN CÁT
NHIỆM KỲ 1: Ra mắt ngày 24. 4. 1986 tại chùa Hưng Mỹ
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Quang
– Phó Đại diện : Sư cô TN Diệu Tâm
– Thư ký : Sư cô TNThành Liên

HUYỆN BÌNH LONG
NHIỆM KỲ 1: Ra mắt ngày 22.4.1992 tại chùa Tân Minh
– Chánh Đại diện : Sư cô TN Cẩn Liên
– Phó Đại diện : Sư cô TN Như Hóa
– Thư ký : Cư sĩ Lý An

HUYỆN LỘC NINH
NHIỆM KỲ 1 : Ra mắt ngày 09. 06. 1992 tại chùa Quan Âm
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Huệ Quang
– Phó Đại diện : Sư cô TN Như Minh
– Thư ký : Đạo hữu Minh Luận

HUYỆN PHƯỚC LONG
NHIỆM KỲ 1: Ra mắt ngày 17. 10. 1992 tại chùa Phước Huệ
– Chánh Đại diện : Sư cô TN Như Hồng
– Phó Đại diện : Cư sĩ Phan Quang Anh (Minh Hiền)
– Thư ký : Nguyễn Thùy Dương

HUYỆN ĐỒNG PHÚ
NHIỆM KỲ 1: Ra mắt ngày 28. 4. 1994 tại chùa Ngọc Hòa
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Tốt
– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Chơn
– Thư ký : Đạo hữu Đoàn Văn Hoa

HUYỆN BÙ ĐĂNG
NHIỆM KỲ 1: Ra mắt ngày 08. 7. 1995
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Bửu Khánh
– Phó Đại diện : Cư sĩ Lê Mậu
– Thư ký : Cư sĩ Dương Xa