Nhiệm kỳ II

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ II
1. Huỳnh Văn Xông – Hòa thượng Thích Trí Tấn
– Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự.
– Chùa Hưng Long – Tân Uyên, Sông Bé, Sinh năm 1906.

2. Trương Trọng Đạt – Thượng tọa Thích Nguyên Thành
– Phó ban Trị sự kiêm Ủy viên Hoằng Pháp.
– Chùa Trúc Lâm- Thuận An – Sông Bé, Sinh năm 1926.

3. Lê Văn Ký – Thượng tọa Thích Quảng Viên
– Phó ban Trị sự.
– Kiêm Ủy viên Kiểm soát.
– Chùa Hội Khánh TXTDM Sông Bé.

4. Huỳnh Hoa Hảo – Sanh năm 1933 – Ni sư TN Chơn Định – Phó ban Trị sự.
– Kiêm Ủy viên Tài chánh.
– Chùa Hựng Đức TXTDM Sông Bé.

5. Đào Văn Cư – Sinh năm 1948, ĐĐ Thích Minh Thiện, Chánh Thư ký.
– Kiêm Ủy viên văn hóa.
– Chùa núi Châu Thới- Thuận An Sông Bé.

6. Trần Minh Quang – Sinh năm 1960, ĐĐ. Thích Huệ Thông, Phó thư ký TT.
– Kiêm Ủy viên giáo dục cư sĩ Phật tử
– Chùa Bửu Phước- Phước Hòa – Tân Uyên Sông Bé.

7. Nguyễn Thị Hai – Sanh năm 1951, Sư cô TN Diệu Nghĩa
– Ủy viên Thủ quỹ TX Ngọc Định- Định Hòa TXTDM Sông Bé.

8. Ngô Văn Dặng – Sanh năm 1920, ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa
– Ủy viên nghi lễ chùa Đức Sơn, xã Hiệp Thành TXTDM Sông Bé.

9. Lê Văn Hóa – Sanh năm 1936- ĐĐ.Thích Nhuận Thanh
– Ủy viên chùa Long Ân, Tân Uyên- Sông Bé.

10. Bùi Văn Be – Sinh năm 1937, ĐĐ, Thích Giác Nguyện
– Ủy viên TX Hải Ngạn, Huyện Thuận An-Sông Bé.

11. Nguyễn Hữu Quang- Sinh năm 1956 ĐĐ. Thích Minh Thuấn
– Ủy viên TX Ngọc Thịnh, huyện Thuận An- Sông Bé.

12. Nguyễn Văn Quánh – Sinh năm 1914 ĐĐ. Thích Thiện Quang
– Ủy viên chùa Long Viên, Bến Cát Sông Bé.

13. Nguyễn Văn Rỏ – Sinh năm 1928- ĐĐ. Thích Chơn Tâm
Ủy viên chùa Phước Thạnh- Bến Cát Sông Bé.

14. Lê Văn Thanh – Sinh năm 1935- ĐĐ. Thích Giác Sự
– Ủy viên TX Liên Hoa- Tân Uyên Sông Bé.

15. Võ Thị Nghiêm – Sinh năm 1929- Sư cô TN Như Huy
– Ủy viên chùa Thiên Hòa, Thuận An Sông Bé.

16. Võ Thị Hường – Sinh năm 1936- Sư cô TN Tắc Nhẫn
– Ủy viên chùa Bùi Bửu- Thuận An Sông Bé.

17. Huỳnh Thị Mười – Sinh năm 1945- Sư cô TN Tắc Vạn
– Ủy viên chùa Giác Nguyên- Thuận An Sông Bé.

18. Võ Thị Tám – Sinh năm 1931- Sư cô Diệu Tâm
– Ủy viên chùa Hưng Mỹ, Bến Cát Sông Bé.

19. Từ Văn Xẩn – Sinh năm 1914, Cư sĩ Minh Tâm
– Ủy viên chùa Phật học, TXTDM Sông Bé.

20. Hứa Gia Thanh – Sinh năm 1949- Cư sĩ Tuệ Bát
– Ủy viên chùa Linh Không Đàn-TXTDM Sông Bé.

21. Lê Văn Mậu – Sinh năm 1919- Cư sĩ Minh Tâm
– Ủy viên Huyện Phước Long Sông Bé.

22. Phạm Đình Phùng – Sinh năm 1915 Cư sĩ Trao Ngộ
– Ủy viên huyện Lộc Ninh-Sông Bé.

Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo nhiệm kỳ 2 được công nhận bằng một Quyết định của chủ tịch Hội đồng Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO HUYỆN THỊ HỘI NHIỆM KỲ II
THỊ XÃ: Ra mắt ngày 14.12. 1991
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa
– Phó Đại diện : Sư cô TN Diệu Nghĩa
– Thư ký : ĐĐ. Thích Thiện Châu

HUYỆN THUẬN AN: Ra mắt ngày 22.01. 1992
– Chánh Đại diện : TT. Thích Minh Thiện
– Phó Đại diện : Sư cô TN Tắc Vạn
– Thư ký : Sư cô TN Pháp Như

HUYỆN TÂN UYÊN: Ra mắt ngày 15. 4. 1990
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Nhuận Thanh
– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Giác Sự
– Thư ký : ĐĐ Thích Thiện Duyên

HUYỆN BÌNH LONG: Ra mắt ngày 30. 11. 1994
– Chánh Đại diện : Sư cô TN Cẩn Liên
– Phó Đại diện : Sư cô TN Như Hóa
– Thư ký : Cư sĩ Lý An
– Ủy viên : Sư cô TN Như Hiền
– Ủy viên : Cư sĩ Nguyễn Văn Kim

HUYỆN BẾN CÁT: Ra mắt ngày 27.12. 1994
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Thới
– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Hồng Long
– Thư ký : Đạo hữu Nguyễn Văn Bảo – Tâm Ngữ

HUYỆN PHƯỚC LONG: Ra mắt ngày 30. 12. 1994
– Chánh Đại diện : sư cô TN Như Hồng
– Phó Đại diện : Đạo hữu Phan Quang Anh (Minh Hiền)
– Thư ký : Đạo hữu Nguyễn Thùy Dương (Như Quang)
– Ủy viên : Đạo hữu Nguyễn Ngọc Hoàng (Tâm Thượng)
– Ủy viên : Đạo Hữu Nguyễn Đình Danh (Đồng Phương)