Bình Dương: Chùa Hội Khánh tổ chức Khám và Phát thuốc Miễn Phí.