Bình Dương: chùa Tổ Đỉa Long Hưng tổ chức lễ Vu Lan , dâng Pháp y và mừng thọ Phật tử trên 70 tuổi

TTPG Bình Dương: Tối ngày 13 / 9 /2023 nhằm ngày (29 / 7 / Quý Mão) PL: 2567- DL:2023  chùa Tổ Đỉa Long Hưng (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu, dâng hoa – cài hoa hồng , dâng Pháp y , mừng thọ các Phật tử trên 70 tuổi và đảnh lễ cha mẹ.

Quang lâm chứng minh có sự hiện  diện của Đại đức Thích Thiện Hưng- Phó  ban Tri sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông tỉnh Bình Dương, Trụ trì chùa Tổ Đỉa Long Hưng, trưởng Ban tổ chức, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni, Trụ trì các tự viện trên địa bàn Thị xã Bến Cát, Phật Tử đồng tham dự

Trong buổi lễ, Phật tử Huệ Thảo đọc ý  nghĩa mùa Vu Lan báo hiếu – cài hoa hồng và dâng lời tác pháp cúng dường đến chư Tôn đức.

Chứng minh cho buổi lễ, ĐĐ. Thích Thiện Hưng đại diện chư Tôn đức Tăng, Ni tán thán công đức và đạo từ giảng giải ý nghĩa ngày Vu Lan Báo Hiếu cho Phật tử chùa Tổ Đỉa Long Hưng .

Tiếp theo là dâng pháp y, mừng Khánh tuế chư Tôn đức và nghi thức mừng thọ các Phật tử trên 70 tuổi.

Quí Nguyễn Thường trực Ban biên tập

Ngày đăng: 13 Tháng Chín, 2023 người đăng Quí Nguyễn