Bình Dương: Danh Sách Hội Đồng Trị Sự Tấn Phong Giáo Phẩm

TT PG Bình Dương- Ban Thông Tin Truyền Thông tỉnh Bình Dương, xin kính gữi đến Chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh được liễu tri, về danh sách chư Tôn đức Tăng Ni được Tấn Phong Hàng Giáo Phẩm do Hội Đồng Trị Sự – Ban Tăng sự Tư tại Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần IX nhiệm kỳ ( 2022-2027 ) theo tờ trình số: 518/TTr BTS TƯ ngày 26/22/2022.

Thượng tọa lên Hòa Thượng; tỉnh Bình Dương có 04 vị ( xin xem danh sách đính kèm )

Từ Đại đức lên Thượng Tọa; tỉnh Bình Dương có 30 vị ( xin xem danh sách đính kèm )

Từ Ni sư lên Ni Trưởng; tỉnh Bình Dương có 07 vị ( xin xem danh sách đính kèm )

Từ Sư cô lên Ni sư; tỉnh Bình Dương có 26 vị ( xin xem danh sách đính kèm )

Tất cả thông tin về nhận Giấy chứng nhận xin liên hệ về Văn Phòng Ban trị sự tỉnh Bình Dương

Chùa Hội Khánh – đường Chùa Hội Khánh, Phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sáng từ: 8g đến 11g

Chiều từ 13g30 đến 16g.

Quí Nguyễn 

Thường trực Ban biên tập