Bình Dương: Tu niệm Phật một ngày tại chùa Hội Khánh.

TT PG Bình Dương- Sáng ngày 4/12/2022, quý thiện nam tín nữ Phật tử khu vực Bình Dương tập trung về chùa Hội Khánh tham dự khóa tu niệm Phật một ngày.

Sau khi dùng điểm tâm, quý thiện tín Phật tử đã vân tập về các giảng đường thuộc tòa nhà Phật Nhập Niết Bàn để cùng bước vào thời khóa niệm Phật, kinh hành và tụng giới.

Tiếp đến, đại chúng lắng nghe thời pháp thoại từ Thượng tọa Thích Minh Vũ- Trưởng Ban Hoằng Pháp Phật giáo tỉnh Bình Dương qua đề tài Chiếc Bè Sinh Tử.

Đức Phật xuất hiện ở đời nhằm khuyến tấn chúng ta về việc khám phá chân lý cuộc đời, sống một đời chánh niệm, tỉnh giác hay một đời sống thiện lành.

Ngang qua đó, Thượng tọa giảng sư đã mượn câu kinh Quán Tự Tại trong bài Kinh Bát Nhã để đại chúng hiểu sâu hơn lời dạy của đức Phật về sống thiện, cũng như ứng dụng Phật ngôn này vào nếp sống hằng ngày, để nhận ra sự thật về khổ, con đường chấm dứt khổ, giải thoát.

Thượng tọa lần lượt cắt nghĩa, nêu rõ ý nghĩa từng chi phần của “Pháp” là gì, “Thiện” trong Phật pháp hay 5 ý nghĩa của thiện là “Khôn khéo, mạnh khỏe, tốt đẹp, lợi ích và an vui”. Thầy đã nhấn mạnh rằng, việc chúng ta tu tập thiện pháp không ngoài mục đích là chữa lành căn bệnh tham, sân, si – đây là gốc rễ của phiền lụy, khổ đau, tử sinh luân hồi. Cùng theo đó, Thầy đã chỉ dẫn cho quý Phật tử những điều để tâm thiện thường xuyên có mặt thì tâm bất thiện không thể sanh lên. Chúng ta hãy luôn cố gắng sống trong thiện pháp, tự nguyện khép mình vào giới luật, tự giác học hỏi giáo lý để tiến trên con đường đạo giải thoát và lan tỏa ánh sáng chân lý đến muôn người.

Buổi chiều, sau khi thời khóa niệm Phật kết thúc, quý Phật tử tham dự khóa lễ Cúng Hương Linh Thai Nhi Sản Nạn.

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập

Ngày đăng: 4 Tháng Mười Hai, 2022 người đăng Quí Nguyễn