Bình Dương: Tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch Trưởng lão HT. Thích Thiện An

PGBD – Sáng ngày 23/11/2023 (nhằm ngày 11/10 năm Quý Mão), tại chùa Bửu Phước (đường Xóm Chùa, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), toàn thể môn đồ pháp tử đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch Trưởng lão HT. Thích Thiện An – nguyên Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sông Bé – Bình Dương, Viện chủ chùa Bửu Phước.

Vào lúc 8h00 sáng, môn đồ pháp quyến cung nghinh chư Tôn đức quang lâm đại hùng bửu điện cử hành khóa lễ phúng tụng kinh văn, cúng ngọ, và cung thỉnh Hoà thượng Thích Thiện Tài – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương phụng tiến Giác linh cố Trưởng lão HT. Thích Thiện An.

Về phía chư Tôn đức HĐTS có sự quang lâm chứng minh buổi lễ của: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Tăng sự, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; HT. Thích Hiển Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư GHPGVN; TT. Thích Phước Nghiêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư GHPGVN; TT. Thích Huệ Khai – Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Phước Nguyên – Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; ĐĐ. Thích Quảng Tiến, ĐĐ. Thích Minh Ân – đồng Ủy viên HĐTS, Phó Văn phòng II T.Ư GHPGVN; cùng chư Tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương đồng tham dự.

Chư Tôn đức Phật giáo tỉnh Bình Dương đã quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm: HT. Thích Chí Thiện, HT. Thích Nhuận Kiên, HT. Thích Nhuận Châu – đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương;  HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT. Thích Chơn Phát – Uỷ viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Vũ – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Lực – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Thiện Hưng – Phó ban Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông PG tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Đức Dũng – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Huệ Nghiêm – Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS, các ban chuyên trách, chư Tôn đức Tăng Ni 09 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương và đặc biệt có Ông Trần Đức Thịnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đồng tham dự. 

Trong không khí trang nghiêm, bồi hồi xúc động và lắng đọng tâm tư, nơi Giác linh đường, đối trước tôn tượng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An, chư Tôn Giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm ngày viên tịch, mặc niệm tri ân công đức tu tập, tấm gương đạo hạnh, phụng sự đạo pháp của Ngài đối với Đạo pháp và Dân tộc.

Chư Tôn Giáo phẩm thành kính dâng hương tưởng niệm 25 năm ngày viên tịch Trưởng lão HT. Thích Thiện An

Tại đây, thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương, Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An.

HT. Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An

Theo đó, Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương thay mặt môn đồ đệ tử phát biểu tri ân nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội và chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm thắp hương tưởng niệm, đồng cầu nguyện đến Giác linh Ân sư, giúp cho tứ chúng đệ tử được làm tròn hiếu đạo.

HT. Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Bình Dương phát biểu tri ân nhị vị Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đã tán thán về công đức cao dày của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An, bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Sông Bé – Bình Dương. Sanh thời, Ngài đã sống trọn vẹn trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc, luôn nêu cao sứ mệnh hoằng pháp lợi sanh, đào tạo Tăng tài phụng sự GHPGVN. Qua đó, Ngài bày tỏ niềm hoan hỷ trước tinh thần tri ân và báo ân của môn đồ đệ tử phải giữ vững lời phát nguyện, sống đời tu sĩ có lý tưởng giải thoát, vun bồi đạo hạnh, cống hiến hết mình cho quê hương đất nước và sự phát triển bền vững của GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương tán thán về công đức cao dày của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An

Trước đó, chiều ngày 22/11 chư Tôn đức Ban Giám hiệu trường Trung cấp Phật học Bình Dương đã hướng dẫn Tăng Ni sinh khóa VI của trường trở về trước Tổ đường dâng hương và đảnh lễ cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng thượng phẩm, quả chứng vô sanh.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện An, thế danh Trần Văn Mạnh; bí danh Trần Tấn Thinh (tên trong kháng chiến); sanh năm Mậu Ngọ (1918), tại làng Phước Vĩnh (nay thuộc thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Tôn tượng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện An

Năm 14 tuổi, Ngài xuất gia với được Hoà thượng Từ Chí, được ban cho pháp hiệu Thiện An. Năm 20 tuổi, Ngài thọ Cụ Túc giới tại Trường Hương – Trường Kỳ Đại Giới đàn Tổ đình Long Thiền, tỉnh Biên Hòa.

Năm 1955, Ngài đến cầu pháp với Hoà thượng Thích Huệ Thành, Trụ trì Tổ đình Long Thiền và được đặt pháp hiệu Nhựt Phước, thuộc đời thứ 41, dòng Lâm Tế Gia Phổ.

Sinh thời Hòa thượng đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của Tổ chức Giáo hội Lục Hoà Tăng và Lục Hoà Phật tử, tích cực tham gia công tác Phật sự, đào tạo Tăng tài như giảng dạy và thuyết pháp tại các Trường Kỳ, Trường Hương và mở lớp dạy giáo lý Phật pháp, thực hiện nhiều công tác từ thiện, an sinh xã hội.

Với đức độ và sự uyên thâm Phật pháp, tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật, Ngài được cung thỉnh vào hàng Tam sư, Yết-ma A-xà-lê, Hoà thượng Đàn đầu tại Đại Giới đàn Tổ đình Với đức độ và sự uyên thâm Phật pháp, tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật, Ngài được cung thỉnh vào hàng Tam sư, Yết-ma A-xà-lê, Hoà thượng Đàn đầu tại Đại Giới đàn Tổ đình Long Thiền (1982), Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Sông Bé và sau đó được cung thỉnh tiếp tục Chứng minh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương.

Với công đức cống hiến vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc qua nhiều giai đoạn, Hoà thượng được Đảng, Nhà nước Việt Nam vinh danh, tặng thưởng 02 Huân chương Kháng chiến, công nhận Gia đình Người có công với Cách mạng và nhiều tặng thưởng danh dự cao quý khác, cũng như nhiều bằng Tuyên dương Công đức từ các cấp Giáo hội.

Vào lúc 16 giờ, ngày 11 tháng 10 năm Mậu Dần (1998), Hòa thượng dặn bảo đồ chúng mọi việc, rồi mặc nhiên xả báo an tường thâu thần viên tịch, trở về cảnh giới Niết-bàn vô tung bất diệt, trụ thế 80 năm, hạ lạp 60 năm.

Ban TT-TT PG tỉnh Bình Dương

Ngày đăng: 24 Tháng Mười Một, 2023 người đăng chucnghia09