Giáo lý Phật pháp

Chí Tâm Cầu Pháp

1 Tháng Mười, 2023

求 法 如雜寶藏經云。昔有一女人。聰明智慧深信三寶。常於僧次請二比丘就舍供養。後時便有一老比丘。次到其舍。年老根昧素無知曉。齋食訖已女人至心求請說法。敷坐頭前閉目靜坐。比丘自知不解說法。趣其泯眼棄走還寺。然此女人至心思惟有為之法無常苦空不得自在。深心觀察。即時獲得須陀洹果。既得果已向寺求覓欲報其恩。然此比丘自審無知。棄他逃走。倍生慚恥。轉復藏避。而此女人苦求不已。方自出現。女人見已具說蒙得道果因緣。齎供報恩。老比丘聞甚大慚愧。深自剋責亦復獲得須陀洹果。是故行者應當至心精誠求法。若至心者所求必獲。 Việt dịch: Như kinh Tạp-bảo-tạng ghi lại: Ngày xưa có một thiếu nữ rất trí tuệ, sáng suốt, rất tin Tam bảo. Thường lên chùa mời hai vị Tỳ-kheo lần lượt về nhà cúng dường. Sau đó,...

Pháp Thoại Hoằng Pháp do Thượng Tọa Thích Minh Vũ- Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh Bình Dương chia sẻ

8 Tháng Tư, 2023

TT PG Bình Dương- Kính mời quý vị Phật tử lúc 8g00  ngày 9/4/2023, Chương trình Pháp Thoại Hoằng Pháp do Ban Thông Tin Truyền Thông phối hợp với Ban Hoằng Pháp thực hiện, phát trực tuyến hàng tuần vào...