Giáo lý Phật pháp

Bình Dương: Kính Mừng Ngày Phật Thích Ca Thành Đạo

30 Tháng Mười Hai, 2022

 NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO 8/12 ÂL Thái tử Tất Đạt Đa thuộc giai cấp Sát Đế Lợi, dòng họ Thích Ca, con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da. Khi trưởng thành, Thái tử tìm cách thoát ra ngoài...

Đồng Nai: Thiền Sư Luong Pho – Trưởng Lão Tăng Già Hoàng Gia Thái Lan Thăm Thiền Viện Phước Sơn

13 Tháng Mười Hai, 2022

TT PG Bình Dương- Tối ngày 13/12/2022, tai Trường Thiền Quốc Tế thuộc Thiền Viện Phước Sơn - Tp Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai đã cung đón Trưởng Lão Hòa thượng Luong Pho- Ngài là một trong chín vị Tăng...