Tác phẩm Thích Huệ Thông

Giáo hội Tỳ Kheo của Đức Phật

25 Tháng Chín, 2012

Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài rất đắn đo là có nên đem giáo pháp truyền bá phổ độ chúng sinh hay không, bởi Ngài nhìn thấy rất rõ là cội rễ vô minh nơi con người rất sâu...

Trang nghiêm bản thân, thành tựu lớn!

9 Tháng Chín, 2012

Đạo Phật là đạo giác ngộ trên tinh thần tự lợi tự tha, khi hành giả tu hành được giải thoát, vượt lên trên những khổ đau phiền trượt thì mới có thể hoằng hóa lợi tha, giúp chúng sanh...

Đạo Phật và khoa học

4 Tháng Tám, 2011

Giới thiệu sách: Đạo Phật và khoa học Ngay trong lời dẫn cuốn sách, tác giả Paul Dahlke Ph.D đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà bác học Einstein với một nhận định thâm trầm về Phật học:...

Làm gì để hoằng pháp đi vào cuộc sống?

4 Tháng Tám, 2011

Cùng với những thuận lợi hết sức cơ bản và những cơ hội vô cùng may mắn như đã nêu, Phật giáo Việt Nam ngày nay cũng phải đối mặt trước những thách thức chung của dân tộc. Thách thức...