Tác phẩm Thích Huệ Thông

Trang nghiêm bản thân, thành tựu lớn!

9 Tháng Chín, 2012

Đạo Phật là đạo giác ngộ trên tinh thần tự lợi tự tha, khi hành giả tu hành được giải thoát, vượt lên trên những khổ đau phiền trượt thì mới có thể hoằng hóa lợi tha, giúp chúng sanh...

Đạo Phật và khoa học

4 Tháng Tám, 2011

Giới thiệu sách: Đạo Phật và khoa học Ngay trong lời dẫn cuốn sách, tác giả Paul Dahlke Ph.D đã trích dẫn câu nói nổi tiếng của nhà bác học Einstein với một nhận định thâm trầm về Phật học:...

Làm gì để hoằng pháp đi vào cuộc sống?

4 Tháng Tám, 2011

Cùng với những thuận lợi hết sức cơ bản và những cơ hội vô cùng may mắn như đã nêu, Phật giáo Việt Nam ngày nay cũng phải đối mặt trước những thách thức chung của dân tộc. Thách thức...