Thông tin Phật sự

Hà Nội: Đoàn Đại biểu Phật giáo Toàn quốc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

28 Tháng Mười Một, 2022

TT PG Bình Dương- Sáng ngày 27/11/2022 Chư Tôn đức thành viên Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự và hơn 1091 Đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX đã đến Lăng...

Hà Nội: Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX họp trù bị

27 Tháng Mười Một, 2022

TT PG Bình Dương: Ngày 27/11/2022 phiên trù bị Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã được trọng thể tổ chức tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội).Tại phiên họp, Ban Tổ chức Đại hội...

Hà Nội: Cung Hữu Nghị Việt Xô bừng sáng trong đêm hoa đăng do Ban Văn Hóa TƯ tổ chức.

26 Tháng Mười Một, 2022

TT PG Bình Dương- Tối ngày 26/11/2022 tại Cung văn Hóa Lao Động Hữu Nghị Việt Xô, nơi tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022- 2027, đã diễn ra Nghi lễ...