Tin đứng im ở trang bìa

Thường trực Hội đồng Trị sự gửi các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phố về việc gửi số liệu thống kê chùa, cơ sở tự viện và Tăng Ni trụ trì

25 Tháng Năm, 2023

Tăng - Ni là người thay Phật truyền bá chánh pháp; là một trong ba ngôi báu. Vai trò của Tăng quyết định sự thịnh suy của Phật giáo. Vì thế, Giáo hội và Ban Tăng sự Trung ương cần...

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

24 Tháng Ba, 2023

Trường Cơ bản Phật học tỉnh Sông Bé được khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 04 năm 1995 được đặt trong khuôn viên chùa Hội Khánh và chính thức khai giảng vào ngày 23 tháng 09 năm 1995...

KHOÁ AN CƯ KIẾT HẠ ĐẦU TIÊN 1991

24 Tháng Ba, 2023

Xuất phát về hoạt động tổ chức an cư kiết hạ cấm túc của Phật giáo Sông Bé – Bình Dương được khởi động trong trong nhiệm kỳ II (1987 – 1991). Trong nhiệm kỳ này, từ năm 1983 đến...