Tin đứng im ở trang bìa

Bình Dương: Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo về tấn phong giáo phẩm

1 Tháng Mười Hai, 2023

TT PG Bình Dương: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký  thông báo số: 534/TB-HĐTS, ngày 29/11/2023...

TPHCM: KHAI MẠC KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BAN PHÁP CHẾ KHU VỰC PHÍA NAM 2023

2 Tháng Mười Một, 2023

Sáng 2-11, Ban Pháp chế Trung ương GHPGVN khai mạc khoá bồi dưỡng nghiệp vụ Ban Pháp chế khu vực phía Nam 2023, tại Thiền viện Quảng Đức  – Văn phòng 2 Trung ương. Đây là khoá bồi dưỡng chuyên...