Văn hóa Phật giáo

Ước nguyện đầu xuân

18 Tháng Hai, 2024

Ước nguyện đầu xuân Mùng 8, đêm Sao Hội cầu an, có những ngọn đèn hẹn nhau mỗi năm chỉ một lần bừng sáng mang theo ước nguyện đầu xuân. Những ngọn đèn được thắp lên cũng để báo hiệu...

Thuyền Pháp

10 Tháng Mười Một, 2023

如付法藏經云。佛言。一切眾生欲出三界生死大海。必假法船方得度脫。法為清涼除煩惱熱。法是妙藥能愈結病。法是眾生真善知識。作大利益濟諸苦惱。所以然者。一切眾生。志性無定。隨所染習。近善則善。近惡則惡。若近惡友便造惡業。流轉生死無有邊際。若近善友起信敬心。聽受妙法必能令離三塗苦惱。Như kinh Phó-pháp-tạng nói: “Đức Phật bảo, tất cả chúng sinh muốn thoát ly biển khổ lớn lao của sống chết trong Tam giới, hẳn phải nhờ đến thuyền Pháp mới vượt khỏi. Pháp là dòng nước mát tiêu trừ...

Kế thừa và phát huy nghi lễ truyền thống để phù hợp với niềm tin, nhận thức của tín đồ Phật tử trong thời đại ngày nay

11 Tháng Chín, 2023

PGBD - Theo tinh thần của Phật giáo, lễ Tự tứ hay thỉnh cầu vị khác chỉ lỗi của mình là một cách kiểm điểm lại bản thân, từ những hành động do thân, đến những lời nói phát ra từ...

Toàn văn bức Tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Trưởng ban Thường trực Ban Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương

28 Tháng Bảy, 2023

Toàn văn bức Tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện – Trưởng ban Thường trực ban Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương đã gửi tâm thư đến các trường hạ, nhằm động viên, sách tấn chư...