Công văn: Về việc phổ biến sử dụng logo Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh Hội Phật giáo Sông Bé – Bình Dương.

TT PG Bình Dương– Thực hiện Hội nghị về công tác chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Tỉnh Hội Phật giáo Sông Bé – Bình Dương ( 1983-2023 ), ngày 21/3/2023 Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương có văn bản số 027/KH/BTS-VP về việc Tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm Thành lập Tỉnh Hội Phật giáo   Sông Bé – Bình Dương và kêu gọi Tăng, Ni, Phật tử trong tình sử dụng biểu tượng logo 40 năm thành lập Phật giáo Sông Bé – Bình Dương.

Vì vậy, Ban Thường trực Ban Trị sự thông báo tới, Ban Trị sự 09 huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan báo, tạp chí, trang điện tử Phật giáo Bình Dương được biết và thống nhất sử dụng

Thời gian treo: Từ ngày 10/4/2023 đến hết ngày 16/04/2023

Trân trọng.

 

LOGO KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TỈNH HỘI PHẬT GIÁO SÔNG BÉ – BÌNH DƯƠNG.

BĂNG RÔN – BIỂU NGỮ  KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TỈNH HỘI PHẬT GIÁO SÔNG BÉ – BÌNH DƯƠNG.

 

Ban Thông Tin Truyền Thông Phật Giáo Tỉnh Bình Dương