Đồng Nai: Thiền Sư Luong Pho – Trưởng Lão Tăng Già Hoàng Gia Thái Lan Thăm Thiền Viện Phước Sơn

TT PG Bình Dương- Tối ngày 13/12/2022, tai Trường Thiền Quốc Tế thuộc Thiền Viện Phước Sơn – Tp Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai đã cung đón Trưởng Lão Hòa thượng Luong Pho- Ngài là một trong chín vị Tăng Già Hoàng Gia Thái Lan, đã đến thăm và có lời chia sẽ với các Chư Tôn đức Tăng , Tu nữ và các Thiền sinh đang tu học tại đây.

Trưởng lão Luong Pho tu tỳ kheo hạng đầu đà trong rừng sâu Thái lan, Ngài hành thiền và giảng về tứ niệm xứ, Ngài là một trong 9 vị trong giáo phẩm Tăng già Hoàng Gia Thái Lan, tại đất nước phật giáo Thái lan, ngôi vị Tăng Già Hoàng Gia có 9 vị khi được suy tôn lên ngôi vị đó thì các Trưởng lão phải trải qua quá trình rèn luyện thân và tâm một thời gian rất dài và luôn được kiểm chứng.

Ngày hôm nay  Tôi vô cùng hoan hỷ có mặt tại Thiền viện Phước Sơn để chia sẽ đến Thiền sinh, Phật dạy, nếu chúng ta hành pháp và nghe pháp thường xuyên thì chúng ta sẽ đạt lợi ích trong tương lai và khi nghe Pháp chúng ta có 3 điểm Thiền sinh khi tu học cần lưu ý

Học pháp

Nghe chia sẽ từ thiền sư

Áp dụng trong đời sống tu học của mình hằng ngày

Chúng ta là Tu sĩ , Thiền sinh học giới luật để tránh khỏi điều bất thiện,

Chúng ta thực hành pháp thiện bố thí, cúng dường Tam bảo đến chư Tăng Tu nữ, đến các đối tượng yếu thế đang cần sự giúp đỡ

Như tấm gương Hòa thượng Thích Bửu Chánh.

Chúng ta học theo lời dạy của Phật, biết tha thứ các người đã làm tổn hại đến chúng ta và giữ đời sống trong sạch

Chúng ta may mắn có nhân duyên học chánh pháp, thực hành giáo pháp trong môi trường tuyệt vời tại Thiền viện này,

Đức Phật nhập niết bàn, giá sản Ngài để lại chỉ có Pháp nên chúng ta thực hành ở Ngài sự Pháp và Thiền

Tất cả phật tử theo tiến trình lão hóa và chết, Đức Phật dạy nếu gieo trồng căn lành thì nhận quả lành, hãy dành thời gian để hành thiện tích đức, Ngài dạy chúng ta thực hành giữ giới để đưa chúng ta tới sự giải thoát, Học phương pháp hành Thiền Và thiền là huấn luyện tâm

Sau khi hành thiền liên tục thì ta sẽ đạt kết quả vị Định, khi đó sẽ nhận được tâm Định, lúc đó ta sẽ dễ tiếp nhận năng lượng từ Đức Phật

Khi tâm sáng suốt thì ta sẽ phân biệt được tốt xấu và dễ dàng tiếp nhận điều tốt và làm điều tốt cho bản thân mình, duy trì sẽ đạt sự an lạc nơi thân và tâm, Khi ta nắm giữ cái tôi và tâm ko an lạc, khi đạt được định thì khi đó ta sẽ ko còn chấp vào ngữ cảnh và tâm an lạc

Khi ta thấy và nghe bằng tư duy và áp dunng lời đúng sai trong hành thiền, Như vậy chúng ta sẽ vấn Thiền đến Hòa thượng Bửu Chánh

Tất cả chúng ta đã đến đây đã thực hành và hiểu được gì đó, nên phải quyết tâm thực hành và áp dụng vào hằng ngày để kiên trì tu tập

Tất cả chúng ta có thực tâm, đến đây tu học, thì chúng ta mau chóng phát triển tâm, Bởi vì có dụng tâm Tốt, nên khi gặp vướng mắc và bị chấp vào các xunh quanh khó thoát khỏi và trở về chính bản thân mình về với tâm và kiểm xoát tâm và suy nghĩ

Khi chúng ta kiểm soát thân và tâm thì không gì phải làm bận tâm vì vậy khi ta phát triển theo tâm lăng xăng, Luôn theo dõi và suy nghĩ theo tâm và thực hành sẽ đạt được quả hạnh phúc nơi tâm

Chắc chắn ta sẽ chết, nên ko cần lo lắng về việc đó, nên chúng ta chuyển tâm bề viêc thực  hành hằng ngày, thời gjan mà chúng ta không rõ ràng về sự ra đi nên  ta hãy nên thực hành phát triển tâm và trí tuệ đạt được an lạc ngay tại thời điểm hiện tại

Khi chúng ta đến đây, tiếp nhận từ trường vô cùng lớn của thiền viện,

Và rất nhiều sự tái sinh

Và phải cần thận thực hành nghiêm túc, cần phải chuyên tâm thực hành để trở về với tâm lợi lạc thời gian tốt nhất tranh thủ thiền

Việc tụng kinh có vai trò quan trọng và khi có sự chuyên tâm hành thiền miên mật thì chúng ta sẽ đạt được quả nhất định,

Hiện nay rất ít người tu theo hạnh như vậy

Thực hành theo kiểu muốn thì thực hành và không muốn thì dừng, hiện chúng ta làm rất dễ bị phóng tâm và không chuyên tâm thực hành vì chúng ta có quá nhiều cái để lo toan và chi phối nên Khi tôi đến Việt nam thì tôi muốn truyền năng lượng tích cực đến các vị và chư Tôn đức ở đây

Khi đó ta sẽ thành công khi có sự tinh tấn

Phât tử nên dành mỗi ngày hành thiền và tinh tấn trong việc hành thiền và tu học

Nếu ai cũng như Hòa thượng Bửu Chánh thì Việt nam rất phát triển về Tu Tập

Hiện nay thế giới đang có nhiều vấn nạn, nên chúng ta nhận biết và ghê sợ cuộc sống này mà trở về chuyên tâm tu tập

Chắc chắn ở đây ai cũng đã có sai trái, trong quá khứ cũng như hiện tại, nên hãy tu học giáo lý và hành thiền tu tập để sữa chữa tội lỗi

Nên bây giờ ta được tái sinh và làm người rất khó nên chúng ta hãy lắng nghe và tu học , tu học thất chuyên tâm, thì ta sẽ hơn người và phải chuyên tâm tu học để tránh tái sinh,

Có nhiều cách để hành thiền, nhung tất cả cần sự tập trung

Hiện trên thế giới và ở Việt nam, có bao nhiêu người thành công trong thiền và tu tập

Việt nam may mắn đã có các khóa thiền vipassana, khi Tôi tu học hơn 70 năm chưa bao giờ thấy được ở đâu có sự tập trung tu và tu tập Thiềnđông đảo như Thiền viện Phước Sơn này.

Hôm nay Tôi rất vui vẻ khi đến đây, nơi mà xưa kia Ngài Giới Nghiêm khi tu học thành công ở Thái lan đã được Hoàng Gia Thái Lan dâng cúng Thiền viện này để Thiền sư Giới Nghiêm mở trường Thiền tu tập và quy tụ phật tử cùng tu tập và nơi đây trải qua các thời kỳ thi giờ đây Thiền viện đã trở thành nơi rất phù hợp cho hành thiền và vô cùng may mắn cho Việt Nam đã có được nơi như thế này.

Xin cảm ơn Hòa thượng Bửu Chánh đã mời Tôi đến đây, trước thăm viếng và có buổi chia sẽ với tất cả quý vị ở đây về kinh nghiệ, tu học của Tôi và trong thời gian sắp tới khi có nhân duyên, Tôi sẽ đến dài ngày hơn để chia sẽ thật nhiều đến quý vị.

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập