Đồng Tháp: Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2023

 

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

TỈNH ĐỒNG THÁP

BAN TRỊ SỰ

————————

Số : _____/TB-BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

Thành phố Sa Đéc, ngày 20  tháng  12  năm 2022

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2023

Kính gởi : – Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh, Thành phố trong tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh bạn.

Thể theo tinh thần “tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức”, “giới luật là mạng mạch của Phật pháp” ; Năm 2023 được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng tháp. Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức “Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2023”. Nay Ban Trị sự Tỉnh kính thông báo về việc tổ chức Đại giới đàn như sau :

I/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM :

Thời gian : 4 ngày, từ ngày 03 đến ngày 06 tháng 04 năm 2023 (nhằm ngày 13 đến ngày 16  tháng 02 (nhuận)  năm Quý Mão).

Địa điểm :

Giới đàn Tăng: Chùa Phước Hưng, P1, Thành phố Sa Đéc.

Giới đàn Ni: Chùa Phước Huệ, P1, Thành phố Sa Đéc.

II/ ĐỐI TƯỢNG THỌ GIỚI : 

Chư Tăng, Ni và Cư sĩ phát nguyện thọ các giới : Tỳ kheo, Sa di, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di ni và Bồ tát có đủ các điều kiện sau :

Giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni :

Tuổi đời từ 20 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).

Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.

Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học phổ thông (lớp 12) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.

Đã thọ giới Sa di hay Thức xoa ma na từ 2 năm trở lên.

Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

Giới tử Thức xoa ma na :

Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).

Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.

Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.

Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

Giới tử Sa di và Sa di ni :

Tuổi đời từ 14 tuổi trở lên (tính theo khai sinh).

Không vi phạm Pháp luật Nhà nước.

Các căn đầy đủ, không mắc các chứng bệnh truyền nhiễm và tâm thần.

Có trình độ văn hóa tốt nghiệp Trung học cơ sở (lớp 9) hoặc tương đương đối với các giới tử dưới 40 tuổi đời.

Thời gian xuất gia từ 2 năm trở lên.

Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của giới đàn.

Giới tử Bồ tát : là những Cư sĩ đã Quy y Tam bảo và thọ Ngũ giới.

Ngoài các điều kiện trên các giới tử phải tuân thủ các quy định về thọ giới trong Luật Phật chế định.

III/ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ THI KHẢO HẠCH :

Có 2 hình thức thi vấn đáp và trắc nghiệm:

Đối với giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni :

Bốn bộ Luật của Sa di (ni) : Tỳ ni, Sa di (ni), Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách

Giáo lý : Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Ngũ uẩn.

Đối với giới tử Sa di và Sa di ni :

Hai thời khóa công phu khuya và chiều.

Giáo lý : các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.

Đối với giới tử Thức xoa ma na :

Bốn bộ Luật của Sa di ni : Tỳ ni, Sa di ni, Oai nghi và Quy Sơn cảnh sách

Giáo lý : các bài giáo lý trong quyển 1 Phật học phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn.

Đối với giới tử Bồ tát : không thi trắc nghiệm và khảo hạch nhưng phải thể hiện đúng oai nghi chuẩn mực của người Cư sĩ Phật tử.

IV/ HỒ SƠ THỌ GIỚI VÀ THỜI GIAN TẬP TRUNG GIỚI TỬ:

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ thọ giới : từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/03/2023 (nhằm ngày 2 tháng 2 (Nhuận) năm Quý Mão).

Địa điểm phát hành hồ sơ : Văn phòng  Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, Phường 1, Thành phố Sa Đéc. Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã , thành phố trong tỉnh Đồng Tháp.

Địa điểm nhận hồ sơ : Văn phòng  Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp – chùa Bửu Quang, Phường 1, Thành phố Sa Đéc.

Thời gian giới tử tập trung : tất cả giới tử phải tập trung về địa điểm tổ chức giới đàn trước ngày 03/04/2023 (nhằm ngày 12 tháng 02 ( nhuận) năm Quý Mão). Riêng đối với giới tử Bồ tát tập trung tại chùa Phước Hưng lúc 17 giờ ngày 06/4/2023 (nhằm ngày 16 tháng 2 (nhuận) năm Quý Mão).

Kính mong Ban Trị sự Phật giáo các Tỉnh, Thành phố hoan hỷ phổ biến thông báo này và giới thiệu cho các giới tử được đến thọ giới tại giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đồng Tháp tổ chức để ủng hộ cho Phật sự của Phật giáo Đồng Tháp được thành công tốt đẹp.

Kính chúc quý Ban vô lượng an lạc !

 

Ngày đăng: 20 Tháng Mười Hai, 2022 người đăng Quí Nguyễn