Hà Nội: Lời Pháp Thoại Đầu Tiên của Đức đệ tứ Pháp Chủ Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng.

TT PG Bình Dương- Ngay sau khi Đại hội Phật giáo Toàn Quốc lần IX nhiệm kỳ ( 2022-2027 ) suy tôn Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị tới cao Đệ tứ Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Ngài đã ban lời Pháp thoại đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni trong hội chúng và toàn thể đồng bào Phật tử trên khắp cả nước trên sóng truyền hình trực tiếp.

Sau đây là toàn văn buổi Pháp thoại của Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng- Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban thông Tin Truyền Thông tỉnh Bình Dương xin kính gữi đến chư Tôn đức Tăng Ni trong tỉnh.