Hà Nội: Thông Bạch Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội.

TT PG Bình Dương- Thông Bạch của Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, số 534/TB_HĐTS – do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS, ký ngày 14/12/2022 về việc tổ chức tặng quà Tết Quý Mão 2023 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày đăng: 14 Tháng Mười Hai, 2022 người đăng Quí Nguyễn