Kế hoạch tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023 của Phật giáo Bình Dương

TT PG Bình Dương – Ngày 03/5/2023, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản kế hoạch số 062/KH-BTS về việc tổ chức Khóa An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023.

Văn bản Kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ PL.2567 do Hòa Thượng Thích Huệ Thông – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPHVN tỉnh Bình Dương ấn ký.

Theo đó,  lễ tác pháp an cư kiết hạ của chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương sẽ diễn ra vào ngày 15/4 năm Quý Mão (2/6/2023); lễ tác pháp tự tứ sẽ diễn ra vào ngày 12/7 năm Quý Mão (27/8/2023).

Toàn văn kế hoạch An cư Kiết hạ:

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập

Ngày đăng: 3 Tháng Năm, 2023 người đăng Quí Nguyễn