Lễ Động Thổ Trùng Tu Chánh Điện Chùa Kỳ Hoàn. 

TT PG Bình Dương-Sáng ngày 29/3/2023, đã diễn ra lễ động thổ xây dựng chánh điện chùa Kỳ Hoàn thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Thiện Duyên- Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thành phố Tân Uyên; Hòa thượng Thích Giác Dũng- Thư ký Đức Pháp chủ, Trụ trì Tu viên Vĩnh Nghiêm; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Tăng Ni trụ trì các tự viện; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, thành phố Tân Uyên. Về phía Ban Tôn giáo có Ông Trần Đức Thịnh- Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương.

Buổi lễ trang nghiêm mở đầu với nghi thức dâng hương đảnh lễ Tam bảo và niệm Phật cầu gia hộ. Đại đức Thích Thiện Tâm-trụ trì chùa Kỳ Hoàn đã đối trước chư tôn đức dâng lên lời tâm nguyện trong việc xây dựng chánh điện chùa Kỳ Hoàn và cung đón chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền cùng đông đảo Phật tử xa gần đã trở về tham dự.

Theo đó, chùa Kỳ Hoàn được thành lập vào năm 1976 đến năm 1993 với tên gọi là Tịnh thất Kỳ Hoàn. Đến năm 2008 được sự cho phép của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương chuyển đổi từ Tịnh thất Kỳ Hoàn thành Chùa Kỳ Hòa và làm lễ trùng tu chùa. Đến nay đã 15 năm, chánh điện đã xuống cấp theo thời gian nên đã xin phép với Ban Trị sự và Chính quyền sở tại để trùng tu lại Ngôi Chánh điện với kinh phí khoảng 6 tỷ đồng.

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Duyên đã có lời tán thán công đức Đại đức trụ trì cùng Phật tử địa phương đã phát tâm trùng tu ngôi Tam bảo chùa Kỳ Hoàn.

Hòa thượng Thích Thiện Duyên cũng kêu gọi thiện nam tín nữ Phật tử phát tâm cúng dường tịnh tài, vật liệu để công trình xây ngôi chùa Kỳ Hoàn sớm ngày được thành tựu.

 

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập