SỰ KIỆN THÀNH LẬP TỈNH HỘI PHẬT GIÁO TỈNH SÔNG BÉ – BÌNH DƯƠNG

Vào ngày 26 tháng 12 năm 1982, một cuộc họp được tổ chức để thành lập Ban trù bị gồm: Hòa thượng Trí Tấn làm Trưởng ban, Hòa thượng Thiện Tràng, Hòa thượng Nguyên Thành và Sư cô Chơn Định làm Phó ban, Thượng tọa Quảng Viên làm Chánh Thư ký và các Ủy viên: Đại đức Thới Thông, Sư cô Diệu Nghĩa, cư sĩ Minh Tâm, cư sĩ Tuệ Bát. Vào ngày 06 tháng 01 năm 1983, tổ chức cuộc họp của Ban trù bị để bàn kế hoạch cụ thể tiến tới Đại hội ra mắt Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sông Bé dưới sự chứng minh chủ trì của Hòa thượng Thích Trí Tấn, Ủy viên Hội đồng Chứng minh – Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban trù bị Đại hội.

Sau một thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội Đại biểu thống nhất Phật giáo tỉnh Sông Bé lần thứ I chính thức tổ chức trong hai ngày 08 và 09 tháng 01 năm 1983 tại Tổ đình chùa Hội Khánh (Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một).

Đại hội có 80 đại biểu đại diện các tổ chức hệ phái và Tăng Ni, cư sĩ tiêu biểu; tham dự chứng minh của Trung ương Giáo hội có Hòa thượng Thích Trí Thủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng quý Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Hòa thượng Huệ Thành, Hòa thượng Bửu Ý, Thượng tọa Thích Từ Hạnh (Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2, Hòa thượng Thích Trí Tấn (thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Trưởng ban trù bị Đại hội).

Về phía chính quyền đoàn thể có bà Nguyễn Thị Liên, Thường vụ Tỉnh ủy; ông Nguyễn Như Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Huỳnh Văn Cường, ông Cao Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Trần Khắc Minh, ông Lê Hoàng Long, Ủy viên thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc huyện Thuận An, Lộc Ninh, Phước Long, Đồng Phú, Thị xã Thủ Dầu Một và phóng viên báo Giác Ngộ, Đài phát thanh tỉnh. Ngoài ra còn có đại diện Phật giáo Cổ truyền, Phật giáo Thống Nhất, Hội Phật học Việt Nam, Phật giáo Nguyên Thủy, Tăng già Khất sĩ đã đọc tham luận bày tỏ niềm hân hoan trước sự thống nhất của Phật giáo tỉnh Sông Bé.

Đại hội bầu một Ban Trị sự gồm 15 vị, và sau đó thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé nhiệm kỳ I đã được Trung ương Giáo hội công nhận bằng quyết định của Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quyết định số 219/QĐ/VP2/HĐTS ngày 07/02/1983, về việc công nhận Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé, do Hòa thượng Thích Trí Thủ – Chủ tịch ấn ký.

Theo đó, thành phần nhân sự Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé đã được phê chuẩn gồm có:

 • Thường trực Ban Trị sự (nhiệm kỳ 1983 – 1987)
 1. Hòa thượng Thích Trí Tấn: Trưởng ban kiêm Ủy viên Tăng sự
 2. Hòa thượng Thích Thiện Tràng: Phó ban kiêm Ủy viên Kiểm soát
 3. Hòa thượng Thích Nguyên Thành: Phó ban kiêm Ủy viên Hoằng pháp
 4. Ni sư Thích nữ Chơn Định: Phó ban kiêm Ủy viên Tài chính
 5. Thượng tọa Thích Quảng Viên: Chánh Thư ký kiêm Ủy viên Nghi lễ
 6. Đại đức Thích Minh Thiện: Phó Thư ký kiêm Ủy viên Giáo dục Tăng Ni, Ủy viên Văn hóa
 7. Sư cô Thích nữ Diệu Nghĩa: Ủy viên Thủ quỹ kiêm Hướng dẫn Nam nữ cư sĩ Phật tử
 • Các Ủy viên Ban Trị sự:
 1. Thượng tọa Thích Thiện Căn: Ủy viên
 2. Đại đức Thích Nhuận Thanh: Ủy viên
 3. Đại đức Thích Pháp Tảo: Ủy viên
 4. Đại đức Thích Thới Thông: Ủy viên
 5. Cư sĩ Minh Tâm: Ủy viên
 6. Cư sĩ Tuệ Bát: Ủy viên
 7. Cư sĩ Lê Văn Mậu: Ủy viên
 8. Cư sĩ Phạm Đình Phùng: Ủy viên

Về mặt chính quyền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé cũng đã ra Quyết định số 246/QĐ/UB ngày 13 tháng 4 năm 1983 về việc công nhận Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sông Bé chính thức đi vào hoạt động trên địa bàn địa phương do ông Nguyễn Như Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sông Bé ấn ký.

Xuyên suốt chặng đường 40 năm hình thành ổn định và phát triển của Phật giáo Sông Bé – Bình Dương, trải dài 10 nhiệm kỳ, những thành tựu Phật sự của Phật giáo Sông Bé – Bình Dương qua mỗi nhiệm kỳ như được nâng cao hơn cả về chất lượng Phật sự cũng như số lượng công việc, trước hết là nhờ tinh thần đoàn kết hòa hợp nhất quán, tinh thần dấn thân năng nỗ tích cực nhiệt thành trong mọi hoạt động Phật sự của toàn thể chư Tôn đức Giáo phẩm trong Ban Trị sự qua các nhiệm kỳ và toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà xuyên suốt 40 năm qua. Đây chính là nền tảng và động cơ giúp cho Phật giáo tỉnh Bình Dương trở nên huy hoàng, xán lạn như thời đại ngày nay.

Nguồn: Trích từ Thích Huệ Thông, Phật giáo Sông Bé – Bình Dương, 40 năm hình thành, ổn định và phát triển

Văn phòng Ban Trị sự PG Bình Dương