SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Trường Cơ bản Phật học tỉnh Sông Bé được khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 04 năm 1995 được đặt trong khuôn viên chùa Hội Khánh và chính thức khai giảng vào ngày 23 tháng 09 năm 1995 do Thượng tọa Thích Minh Thiện làm Hiệu trưởng và Thượng tọa Thích Huệ Thông làm Phó Hiệu trưởng Học vụ. Đến năm 2011 Hoà thượng Thích Minh Thiện viên tịch, Thượng toạ Thích Huệ Thông đảm nhiệm vai trò Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh, đến năm 2016 do Thượng toạ Thích Chơn Phát làm Hiệu trưởng. Khóa học đầu tiên có tổng số Tăng Ni sinh theo học là 154 vị, trong đó Tăng sinh có 57 vị và Ni sinh có 97 vị…

Quan tâm đến sự nghiệp đào tạo thế hệ kế thừa cho Phật giáo tương lai là việc cần thiết của Giáo hội, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương xin phép tổ chức kỳ thi tốt nghiệp vào năm 2000 và được Phòng Giáo dục thị xã Thủ Dầu Một cho Ban Giám Hiệu mượn trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Phú Cường) để trường tổ chức thi tốt nghiệp cho Tăng, Ni sinh. Kỳ thi tốt nghiệp này đã thể hiện sự quyết tâm của Ban Thường trực Tỉnh hội và Ban Giám hiệu trường một cách nghiêm túc trong kỳ thi. Kết quả này, ngoài sự nỗ lực của tập thể Ban Giám hiệu, thì vai trò của TT. Thích Huệ Thông được xem là vai trò chủ đạo trong việc đào tạo và tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp này. Lễ trao văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học Bình Dương cho 115 Tăng Ni sinh diễn ra vào ngày 08 tháng 09 năm 2000, dưới sự chứng minh của Trung ương Giáo hội, ngành Giáo dục Trung ương Giáo hội và chánh quyền các cấp.

Về sau, Ban Tôn giáo của Chính phủ ra Quyết định số 14/QĐ-TGCP ký ngày 29 tháng 02 năm 2000 về việc cho phép Giáo hội Phật giáo Việt Nam đổi tên Trường Cơ bản Phật học thành Trường Trung cấp Phật học các Tỉnh, Thành phố trong cả nước, theo đó Trường Cơ bản Phật học Bình Dương được đổi tên thành Trường Trung cấp Phật học Bình Dương, nhưng cho đến ngày 03 tháng 07 năm 2010 thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội mới có công văn số 233/CV-HĐTS, do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương ký chính thức xác nhận danh xưng Trường Trung cấp Phật học Bình Dương để Ban Trị sự tiếp tục khai giảng khoá II, sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động, đến khi Hoà thượng Thích Huệ Thông đã xây dựng hoàn thành trung tâm Văn hoá Phật Nhập Niết-bàn để làm cơ sở cho trường. Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương đến nay đã trải qua 06 khoá đào tạo trên 1.000 Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp, các Tăng Ni sinh tốt nghiệp từ Trường TCPH Bình Dương có nhiều vị đến nay đã là Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân, nhiều vị đã có đóng góp vào công tác Phật sự ở các ngành các cấp Giáo hội. 

Văn phòng Ban Trị sự PG Bình Dương