Thông điệp Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

Tải xuống các file PDF thông điệp, Diễn văn và ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2567 có ấn ký dùng để in do Trung ương GHPGVN phổ biến chính thức theo đường dẫn sau:

THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2567

DIỄN VĂN PHẬT ĐẢN 2567

Ý NGHĨA PHẬT ĐẢN 2567

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập

Ngày đăng: 8 Tháng Năm, 2023 người đăng Quí Nguyễn