TPHCM: Đại lễ tưởng niệm lần thứ 714 Ngày Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

TT PG Bình Dương: Sáng 24/11/2022, tại Việt Nam Quốc Tự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 714 Ngày Đức Vua – Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn (1308 – 2022) 01/11/Mậu Thân – 01/11/Nhâm Dần.

 

Chứng minh buổi lễ có Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng- Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Lệ Trang- Trưởng Ban Tri sự Phật giáo TPHCM; cùng chư Tôn đức Lãnh đạo TƯ Giáo hội, Ban Tri sự Phật giáo TPHCM; Ban Tri sự Phật giáo Tp Thủ Đức và 24 quận, huyện đồng Thiện nam Tín nữ Phật tử đồng về tham dự.

 

Tại đây, Thượng tọa Thích Quảng Chơn- Trưởng Ban Nghi lễ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM đã cử hành khóa lễ cúng Phật, thỉnh Tổ và tiến cúng Giác linh. Sau nghi thức tưởng niệm, chư Tôn đức Tăng, Ni, Phật tử cùng các Đại biểu đã thực hiện các Nghi lễ Dâng hương, Cầu nguyện Quốc thái Dân an.

 

Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 7/12/1258 (tức 11/11 năm Mậu Ngọ). Đức vua Trần Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, anh hùng dân tộc đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh bại quân xâm lược đế quốc Nguyên Mông, bảo vệ độc lập, tự chủ cho dân tộc, xây dựng vương triều nhà Trần và quốc gia Đại Việt hùng mạnh.

Kế tục sự nghiệp của các Tiên đế nhà Trần, Đức vua Trần Nhân Tông đã thi hành nhiều chính sách khoan hòa, thân dân, lấy đức mà trị vì Đại Việt, chăm lo cho dân chúng, xây dựng quốc gia hòa bình, thịnh trị.

Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử là dòng thiền mang bản sắc riêng của Đại Việt, được gìn giữ và lưu truyền qua các thời đại, các thế hệ Phật giáo Việt Nam mà ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa tinh hoa nhập thế đồng hành cùng dân tộc.

Ngài là nhà văn hóa, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.

Áo mão kim đai vốn vô thường
Chuông từ mõ trúc vọng chân không
Phật pháp vô biên tâm vô lượng
Bồ đề thơm ngát tỏa mười phương.

Quí Nguyễn
PV- TT PG Bình Dương tại TPHCM