TPHCM: Khai Giảng Chương trình Xuất gia Gieo duyên lần 1 tại chùa Bửu Long q9.

TT PG Bình Dương- Sáng ngày 5/12/2022, tại Hội trường Bảo tháp Gotama- chùa Bửu Long q9 đã diễn ra buổi lễ Xuất gia Gieo duyên lần 1 cho 32 vị, trong đó 14 vị phật tử xuất gia sadi, 11 vị xuất gia Tu nữ.

 

Theo đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh- Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN, Trụ trì chùa Bửu Long đã ban lời đạo từ và thực hành nghi thức nhấp tóc cho 32 vị xuất gia lần này.

Xuất gia gieo duyên là một việc làm đem lại phước báu vô biên, là nhân lành khiến trí tuệ phát sanh diệt trừ phiền não, là hành động thiện lành này sẽ dẫn dắt những người con Phật được gặp Chánh Pháp để tiếp tục việc tu tập tiến đến đạt được quả vị vô sanh bất diệt trong những kiếp lai sinh.

“Xuất gia gieo duyên” là cánh cửa phương tiện được mở ra để những ai mong cầu giải thoát trong hiện tại và tương lai. Truyền thống này được thực hiện trong các nước Phật Giáo Nam Truyền như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia và một vài nước Phật Giáo Bắc Truyền như Đài Loan, Trung Quốc.

Xuất gia gieo duyên là gieo những hạt giống, trồng những duyên lành xuất gia; là làm quen, tập sự, trải nghiệm đời sống xuất gia. Cụ thể, khi một người có chí nguyện xuất gia, để tự lượng sức, vị này phát tâm gieo duyên xuất gia tập sự một thời gian, sau đó mới chính thức xuất gia. Trường hợp khác, đa phần những người nhận thấy đời sống xuất gia thật đẹp nhưng chưa hội đủ duyên lành để dấn thân trọn đời nên chỉ gieo duyên vài ngày hay trong một khóa tu ngắn hạn. Một số nước, xuất gia gieo duyên còn là văn hóa truyền thống của dân tộc, xứ sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quí Nguyễn

Thường trực ban biên tập