TPHCM: Tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận

TT PG Bình Dương- Sáng ngày 4/12/2022 Tưởng Niệm lần thứ 29 cố Đại lão Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Nhuận đã được Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức  tại Thiền viện Quảng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch  Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn giáo phẩm trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Phật tử đã dự lễ, dâng hương tưởng niệm cố Pháp chủ và chư tôn thiền đức tiền bối hữu công đã hy sinh cho đạo pháp và dân tộc.

Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định; xuất gia năm 20 tuổi (1917), thị tịch năm 1993, trụ thế 97 năm.Tháng 11/1981, tại Hội nghị đại biểu thống nhất Phật giáo Việt Nam để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng được cung thỉnh đảm nhận ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tiếp tục được suy tôn đảm nhiệm ngôi vị Pháp chủ cho đến ngày thị tịch.Lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ, trong tinh thần hòa hợp đoàn kết, cố Đại lão Hòa thượng đã cùng các giáo hội, tổ chức hệ phái, hòa hợp cùng nhau xây dựng thành công ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kế thừa truyền thống 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam trong lòng dân tộc, đáp ứng nguyện vọng thống nhất lâu đời của tăng ni, phật tử trong cả nước.

Trên ngôi vị Pháp chủ tối cao, cố Đại lão Hòa thượng đã tỏa sáng gương lành, ân đức bao trùm tăng ni, phật tử cả nước, làm hải đăng định hướng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua những lời khuyến hóa thâm nghiêm, nhân hậu, hàm tàng bao ý nghĩa xây dựng và phát triển ngôi nhà Giáo hội Phật giáo Việt Nam , ngày càng phát triển, trang nghiêm, hưng thịnh trong lòng dân tộc.

Và thực tế, hơn 40 năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phụng hạnh giáo chỉ của cố Đại lão Hòa thượng thực hiện thành công tốt đẹp và có hiệu quả các công tác Phật sự của giáo hội, làm tốt đạo đẹp đời trong hiện tại cũng như tương lai.

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập

Ngày đăng: 4 Tháng Mười Hai, 2022 người đăng Quí Nguyễn