Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Dương

BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

Hiệu trưởng Thích Chơn Phát

Thầy
Thích Chơn Phát

Hiệu trưởng

Thầy
Thích Huệ Minh

Phó Hiệu trưởng Học vụ kiêm Tài Chánh

Phó Hiệu trưởng Thích Bửu Minh

Thầy
Thích Bửu Minh

Phó Hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng Thích Thiện Hưng

Thầy
Thích Thiện Hưng

Phó Hiệu trưởng

Thầy
Thích Chúc Lạt

Chánh Văn phòng kiêm Tổng Giám thị

Thầy Thích Thiện Đạt

Thầy
Thích Thiện Đạt

Phó Văn phòng

Thích nữ An Hương

Sư cô
Thích Nữ An Hương

Phó Văn phòng kiêm thư ký

Thủ Quỹ

Sư cô
Thích Nữ Chúc Nghĩa

Thủ quỹ