Pháp thoại Hoằng pháp do TT. Thích Minh Vũ chia sẻ: “Ý nghĩa lễ Mộc dục”

TT PG Bình Dương- Kính mời quý Phật tử lắng nghe buổi Pháp thoại Hoằng pháp trực tuyến do Thượng tọa Thích Minh Vũ chia sẻ: “Ý nghĩa lễ Mộc dục”

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập

Ngày đăng: 13 Tháng Năm, 2023 người đăng Quí Nguyễn