Nhiệm kỳ IV

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ IV

Thành phần nhân sự trong Ban Trị sự Tỉnh hội gồm có:

*THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI:

1. Trưởng ban trị sự kiêm Ủy viên Tăng sự – HT. Thích Trí Tấn.

2. Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký – ĐĐ Thích Huệ Thông

3. Phó trưởng ban TT kiêm Ủy viên GDTN – TT. Thích Minh Thiện

4. Phó trưởng ban kiêm Ủy viên Tài chánh – Sư cô TN Diệu Nghĩa

5. Phó thư ký kiêm Ủy viên Hoằng pháp – ĐĐ. THích Minh Thuấn

6. Ủy viên hướng dẫn NN Phật tử – ĐĐ. Thích Minh Nghĩa

7. Ủy viên Nghi lễ – ĐĐ. Thích Thiện Duyên

8. Ủy viên Văn hóa – Đạo hữu Phan Thanh Đào, PD. Nguyên Tạo.

9. Ủy viên Từ thiện xã hội – Sư cô TN Pháp Như

10. Ủy viên Thủ quỹ – Sư cô TN Tập Liên

11. Ủy viên kiểm soát – TT. Thích Nhuận Thanh

* CÁC ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ

12. ĐĐ. Thích Giác Sự

13. ĐĐ. Thích Giác Nguyện

14. Ni sư TN Như Huy

15. Ni sư TN Tắc Nhẫn

16. ĐĐ. Thích Thiện Tốt

17. ĐĐ. Thích Thiện Thới

18. ĐĐ. Thích Huệ Quang

19. ĐĐ. Thích Nhất Chí

20. Sư cô TN Cẩn Liên

21. Sư cô TN Như Hóa

22. Sư cô TN Như Hồng

23. Sư cô TN Như minh

24. Đạo hữu Hứa Gia Thanh(PD Tuệ Bát)

25. Đạo hữu Dương Xa.

Ban Trị sự có 25 thành viên đảm nhiệm 30 chức vụ được Hội đồng Trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận tại Quyết định số 238/QĐ/HĐTS ngày 12/9/1994 do Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch HĐTS ký.

Do nhu cầu đi lên của Nhà nước. Tỉnh Sông Bé được chánh thức tách làm 2 tỉnh. Bình Dương và Bình Phước ngày 1/1/1997 Hội đồng Trị sự GHPGVN chấp thuận cho thành lập 2 Ban Trị sự lâm thời cho 2 tỉnh.

Ban Trị sự lâm thời Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương gồm có:

1. TT. Thích Minh Thiện Trưởng ban Trị sự

2. ĐĐ. Thích Huệ Thông Phó trưởng ban

3. Sư cô TN Diệu Nghĩa Phó ban kiêm Tài chánh

4. ĐĐ. Thích Minh Thuấn Chánh thư ký

5. ĐĐ. Thích Minh Nghĩa Phó Thư ký kiêm Hoằng pháp

6. ĐĐ. Thích Thiện Duyên Ủy viên Nghi lễ

7. ĐĐ. Thích Chơn Phát Ủy viên hướng dẫn NNPT

8. Sư cô TN Tập Liên Ủy viên Thủ quỹ

9. Cư sĩ Phan Thanh Đào Ủy viên Văn hóa

10. Sư cô TN Pháp Như Ủy viên Từ thiện

11. ĐĐ. Thích Giác Sự Ủy viên

12. ĐĐ. Thích Thiện Tốt Ủy viên

13. ĐĐ. Thích Giác Nguyện Ủy viên

14. ĐĐ. Thích Thiện Châu Ủy viên

15. Ni sư TN như Huy Ủy viên

16. Ni sư TN Tắc Nhẫn Ủy viên

17. Cư sĩ Tuệ Bát

Ban Trị sự Lâm thời Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương được công nhận tại Công văn số 006/ CV.UB ngày 4/2/1997 của UBND tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Quốc Thái – Phó chủ tịch ký.

Ban Trị sự Lâm thời Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương gồm có:

1. ĐĐ. Thích Huệ Quang Trưởng ban Trị sự lâm thời

2. Sư cô TN Cẩn Liên Phó trưởng ban thường trực kiêm Tài

Chánh.

3. ĐĐ. Thích Chơn Thiện Phó trưởng ban kiêm Nghi lễ

4. ĐĐ. Thích Tĩnh Cường Ủy viên Hoằng pháp

5. Sư cô TN Hoa Liên Ủy viên Chánh thư ký

6. Sư cô TN Lệ Nhật Ủy viên Phó thư ký

7. Sư cô TN Như Hồng Ủy viên kiểm soát

8. Sư cô TN Như Minh Ủy viên Văn hóa

9. Sư cô TN Đệ Liên Ủy viên Từ thiện

10. Sư cô TN Như Hiền Ủy viên Thủ quỹ

11. Cư sĩ Minh Hiền Ủy viên hướng dẫn nam nữ Phật trử

Ban trị sự Lâm thời PG Bình Phước có 11 vị được HĐTSTWGHPGVN công nhận tại QĐ số 463/QĐ.HĐTS do Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Chủ tịch ký.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO HUYỆN THỊ HỘI NHIỆM KỲ IV

HUYỆN TÂN UYÊN: Ra mắt ngày 2.7. 1998 tại chùa Phước Lâm

– Chánh Đại diện : TT. Thích Thiện Duyên

– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Giác Sự

– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Tốt

– Thư ký + Từ thiện : ĐĐ. Thích Thiện Trang

– Ủy viên Nghi lễ : ĐĐ. Thích Nhuận Thiền

– UV Kiểm soát : ĐĐ. Thích Huệ Phát

– UV Văn thư : Thầy Đức Minh

Do tình hình đổi mới của tỉnh Bình Dương các huyện được tách thành:

– Thuận An – Dĩ An

– Bến Cát – Dầu Tiếng

– Tân Uyên – Phú Giáo

Các Ban Đại diện Phật giáo được thành lập:

BĐDPG HUYỆN THUẬN AN: Ra mắt tại chùa Giác Nguyên ngày 27/01/2000

– Chánh Đại diện : TT. Thích Tâm Từ

– Phó Đại diện : TT. Thích Giác Nguyên

– Thư ký : ĐĐ. Thích Chúc Minh

– UV Nghi lễ : ĐĐ. Thích Nhuận Kiên

– UV Từ thiện : Sư cô TN An Liên

BĐDPG HUYỆN PHÚ GIÁO: Ra mắt tại chùa Ngọc Hòa ngày …?

– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Chiếu Hội

– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Đạo

– Thư ký BĐD : Thích Bửu Minh

– UV Nghi lễ : ĐĐ. Thích Huệ Trí

BĐDPG HUYỆN DĨ AN: Ra mắt tại chùa Bùi Bửu ngày 28/01/2000

– Chánh Đại diện : TT. Thích Minh Thiện

– Phó Đại diện : Ni sư TN Tắc Nhẫn

– Thư ký : ĐĐ. Thích Đồng Thành

– Ủy viên : Sư cô TN Pháp Như

BĐDPG HUYỆN DẦU TIẾNG: Ra mắt tại chùa Liên Trì ngày 24/02/2000.

– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Tâm Thanh

– Phó Đại diện : Ni sư TN Thành Liên

– Thư ký : Sư cô TN Như Thanh

– UV Nghi lễ : ĐĐ. Thích Thiện Hòa