Nhiệm kỳ V

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ V
Thành phần nhân sự gồm có:

*THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ:

1. Trưởng ban Trị sự kiêm Tăng sự – TT. Thích Minh Thiện

Kiêm giáo dục tăng ni

2. Phó trưởng ban Thường trực – TT. Thích Huệ Thông

3. Phó Trưởng ban kiêm Tài chánh – Ni sư TN Diệu Nghĩa

4. Chánh Thư ký – ĐĐ. Thích Minh Thuấn

5. Phó Thư ký kiêm Hoằng pháp – ĐĐ Thích Minh Nghĩa

6. Ủy viên Kiểm soát – TT. Thích Nhuận Thanh

7. Ủy viên Nghi lễ – ĐĐ. Thích Thiện Duyên

8. Ủy viên Từ thiện xã hội – ĐĐ. Thích Đạt Phẩm

9. Ủy viên hướng dẫn NNPT – ĐĐ. Thích Chơn Phát

10. Ủy viên Thủ quỹ – Sư cô TN Tập Liên

11. Ủy viên Văn hóa – Cư sĩ Nguyên Tạo

* CÁC ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ

12. ĐĐ. Thích Giác Sự

13. ĐĐ. Thích Thiện Châu

14. ĐĐ. Thích Đồng Thành

15. ĐĐ. Thích Thiện Tốt

16. ĐĐ. Thích Hồng Long

17. Sư cô TN Pháp Như

18. Ni sư TN Như Huy

19. Ni sư TN Tắc Nhẫn

20. Cư sĩ Tuệ Bát

21. Cư sĩ Diệu Hương

Ban trị sự có 21 vị đảm nhiệm chức vụ được Hội đồng trị sự TWGHPGVN công nhận tại Quyết định số 925/QĐ. HĐTS ngày 5/5/1997 do Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Chủ tịch ký.

Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương công nhận tại Quyết định số 1534/QĐUB ngày 27/5/1997 do ông Nguyễn Quốc Thái – Phó chủ tịch ký.