Nhiệm kỳ III

DANH SÁCH BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO BÌNH DƯƠNG NHIỆM KỲ III
Thành phần nhân sự Ban Trị sự gồm có:
*THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI:
1. Thường trực ban trị sự kiêm Ủy viên Tăng sự. – HT Thích Trí Tấn.
2. Phó ban kiêm Ủy viên Hoằng pháp. – TT. Thích Nguyên Thành.
3. Phó ban kiêm Ủy viên Tài chánh – Ni sư TN Chơn Định
4. Phó ban kiêm Ủy viên giáo dục Tăng ni – ĐĐ Thích Minh Thiện
5. Chánh thư ký kiêm Ủy viên văn hóa – ĐĐ. Thích Huệ Thông.
6. Phó thư ký kiêm Ủy viên HDNNPT – ĐĐ Thích Minh Thuấn.
7. Ủy viên Nghi Lễ – ĐĐ Thích Thiện Duyên
8. Ủy viên kinh tế nhà chùa và TTXH – Sư cô TN Tắc Vạn.
9. Ủy viên Thủ quỹ – Ni sư TN Diệu Nghĩa.

* CÁC ỦY VIÊN BAN TRỊ SỰ
10. ĐĐ. Thích Thiện Nghĩa
11. ĐĐ Thích Nhuận Thanh.
12. ĐĐ. Thích Thiện Thới.
13. ĐĐ. THích Giác Sự
14. ĐĐ. Thích Giác Nguyện
15. ĐĐ. Thích Chơn Tâm
16. Sư cô TN Như Huy
17. Sư cô TN Tắc Nhẫn
18. Sư cô TN Thành Liên
19. Cư sĩ Tuệ Bát.

Ban trị sự có 19 thành viên, đảm nhiệm 26 chức vụ được Hội đồng trị sự công nhận tại Quyết định 138/ QĐ – HĐTS ngày 13-9- 1991 do Hòa thượng Thích Trí Tịnh Chủ tịch ký.

DANH SÁCH BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO HUYỆN THỊ HỘI NHIỆM KỲ III
THỊ XÃ: Ra mắt ngày 9.8 1995 tại chùa Phật Học (VP BĐD)
– Chánh Đại diện : ĐĐ. Thích Minh Nghĩa
– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Thiện Châu
– Thư ký : ĐĐ. Thích Minh Vũ
– Chấp sự viên Từ thiện : Sư cô TN An Liên
– Chấp sự viên Thủ quỹ : Sư cô TN Tập Liên

HUYỆN TÂN UYÊN: Ra mắt ngày 30.5. 1995 tại chùa Phước Lâm, TT Uyên Hưng
– Chánh Đại diện : TT. Thích Nhuận Thanh
– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Giác Sự
– Thư ký : ĐĐ. Thích Thiện Duyên
– UV Nghi Lễ : ĐĐ. Thích Nhuận Thiền
– UV Từ thiện : ĐĐ. Thích Thiện Trang

HUYỆN THUẬN AN: Ra mắt ngày 12. 10. 1994 tại chùa Bùi Bửu, TT Dĩ An
– Chánh Đại diện : TT. Thích Minh Thiện
– Phó Đại diện : ĐĐ. Thích Nhất Chí
– Thư ký : ĐĐ. Thích Đồng Thành
– Ủy viên : ĐĐ. Thích Nhuận Kiên
– Ủy viên : Sư cô TN Pháp Như
– Ủy viên : Sư cô TN An Hiếu