Thông báo

Kế thừa và phát huy nghi lễ truyền thống để phù hợp với niềm tin, nhận thức của tín đồ Phật tử trong thời đại ngày nay

11 Tháng Chín, 2023

PGBD - Theo tinh thần của Phật giáo, lễ Tự tứ hay thỉnh cầu vị khác chỉ lỗi của mình là một cách kiểm điểm lại bản thân, từ những hành động do thân, đến những lời nói phát ra từ...

Thường trực Hội đồng Trị sự gửi các Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành phố về việc gửi số liệu thống kê chùa, cơ sở tự viện và Tăng Ni trụ trì

25 Tháng Năm, 2023

Tăng - Ni là người thay Phật truyền bá chánh pháp; là một trong ba ngôi báu. Vai trò của Tăng quyết định sự thịnh suy của Phật giáo. Vì thế, Giáo hội và Ban Tăng sự Trung ương cần...

Thông điệp Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ GHPGVN

8 Tháng Năm, 2023

Tải xuống các file PDF thông điệp, Diễn văn và ý nghĩa Phật đản Phật lịch 2567 có ấn ký dùng để in do Trung ương GHPGVN phổ biến chính thức theo đường dẫn sau: THÔNG ĐIỆP PHẬT ĐẢN 2567...

Kế hoạch tổ chức khóa An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023 của Phật giáo Bình Dương

3 Tháng Năm, 2023

TT PG Bình Dương - Ngày 03/5/2023, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đã ban hành văn bản kế hoạch số 062/KH-BTS về việc tổ chức Khóa An cư Kiết hạ PL.2567 - DL.2023. Văn bản...