Thông báo

Đồng Tháp: Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2023

20 Tháng Mười Hai, 2022

    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP BAN TRỊ SỰ ------------------------ Số : _____/TB-BTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------------------------- Thành phố Sa Đéc, ngày...

Hà Nội: Thông Bạch Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội.

14 Tháng Mười Hai, 2022

TT PG Bình Dương- Thông Bạch của Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, số 534/TB_HĐTS - do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS, ký ngày 14/12/2022 về việc tổ chức tặng quà Tết Quý...

Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Bình Dương

12 Tháng Mười Hai, 2022

TT PG Bình Dương- Ngày 12/12/2022, Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Bình Dương ( đường Chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ) Thông Báo Nghĩ Tết Dương Lịch - Lịch Ôn Thi...