Pháp thoại Hoằng pháp lúc 8g ngày 4/6/2023 do Ni sư Hương Nhũ chia sẻ với đề tài: Công Đức Mộc Dục

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập