Bình Dương: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho chức sắc, chức việc các Tôn giáo

TT PG Bình Dương: Việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng là khâu đầu tiên và rất quan trọng nhằm tạo ra sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, các chức sắc, chức việc các Tôn giáo, là tiền đề vững chắc bảo đảm cho sự thành công trong tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Vì vậy, học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện tiên quyết đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống.

Sáng ngày 28/3/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, cho chức sắc, chức việc các Tôn giáo tỉnh Bình Dương đầu xuân Giáp Thìn năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương ( số B11, đường Hùng Vương, phường Phú Chánh, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã đến dự và phát biểu khai mạc.

bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã đến dự và phát biểu khai mạc.

cùng dự có: ông Nguyễn Đình Chuẩn – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; bà Trần Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Trần Đức Thịnh – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ; ông Ngô Hoàng Khanh – Phó Trưởng phòng chuyên môn 3, ông Bùi Hồng Nam – Trưởng phòng PA02 Công An tỉnh; Ban Tuyên giáo tỉnh; cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng đại diện chức sắc các Tôn giáo, đồng bào các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh
Thượng tọa Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Vũ – Phó ban Trị sự Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh
Đại đức Thích Thiện Hưng – Phó Ban Trị sự, Trưởng ban TT.TT GHPGVN tỉnh
Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh, cùng chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh.

Tham dự hội nghị, về phía Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có: Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Chơn Phát – Ủy viên HĐTS, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh, Hiệu trưởng Trường TCPH tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Vũ – Phó ban Trị sự Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Hưng – Phó Ban Trị sự, Trưởng ban TT.TT GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Pháp Như – Phó ban Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Từ Thảo – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Phân ban kiêm Trưởng ban Pháp chế Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Huệ Tín – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong ban Thường trực Ban Trị sự, chư Tôn đức Tăng Ni Ủy viên ban Trị sự GHPGVN tỉnh đồng tham dự.

Quang cảnh hội nghị
bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh –  cho biết, “những năm qua, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Tôn giáo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, và theo quy định của pháp luật, với phương châm “Tốt đời, đẹp đạo”. Các Tôn giáo ngày càng phát huy vai trò của mình và làm tốt công tác vận động các tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, Tôn giáo. Việc triển khai nghiên cứu, học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho các chức sắc, chức việc các Tôn giáo nhằm góp phần đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, trở thành những công cụ pháp lý hữu ích giúp cho đồng bào sống và hành đạo, góp phần củng cố lòng tin và tạo được sự đồng thuận trong xã hội”.“Do đó, một trong những công việc rất quan trọng hiện nay là tập trung tổ chức học tập, quán triệt một cách đồng bộ cho mỗi chức sắc, chức việc tổ chức Tôn giáo bằng nhiều hình thức phong phú để các Nghị quyết được lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đồng bào Phật tử. Từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đình Chuẩn – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị triển khai Nghị quyết về: “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.
ông Ngô Hoàng Khanh – Phó Trưởng phòng chuyên môn 3, Ban Tuyên giáo tỉnh – phát biểu tại hội nghị Triển khai Nghị quyết về: “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” và Triển khai nghị quyết về: “tiếp tục xây dựng đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.
bà Trần Thị Hồng Hạnh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – phát biểu tại hội nghị Triển khai Nghị quyết về: “tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Tại hội nghị, chức sắc, chức việc các Tôn giáo trong tỉnh được Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức triển khai các nội dung: về “Chiến lược bảo vệ Tố quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục đối mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin giúp chức sắc, chức việc các Tôn giáo nắm vững và tuyên truyền, vận động đồng bào các Tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nguyễn Quí – Ban TT.TT Phật giáo tỉnh Bình Dương

Ngày đăng: 28 Tháng Ba, 2024 người đăng Quí Nguyễn