Lời Đạo Từ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn tại Khóa bồi dưỡng Trụ trì do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương tổ chức

Quí Nguyễn

Thường trực Ban biên tập

Ngày đăng: 17 Tháng Sáu, 2023 người đăng Quí Nguyễn