Bình Dương: Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo về tấn phong giáo phẩm

TT PG Bình Dương: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ấn ký  thông báo số: 534/TB-HĐTS, ngày 29/11/2023 về việc Tấn phong Giáo phẩm.

Để việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 03 khóa IX Trung ương GHPGVN đúng thủ tục, trình tự theo qui định, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương hướng dẫn việc đăng ký tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư.( có văn bản hướng dẫn đính kèm)

Nguồn: Thư ký Văn Phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Ngày đăng: 1 Tháng Mười Hai, 2023 người đăng Quí Nguyễn